Δεν τίθεται θέμα εφεδρείας για τους 5.600 δικαστικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με το υπηρεσιακό συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο έκρινε ότι δεν μπορούν να καταργηθούν οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Την ίδια ώρα, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά χορήγησε προσωρινή διαταγή κατά της προσυνταξιοδοτικής εφεδρείας σε δικαστικό υπάλληλο ώσπου να συζητηθεί η αίτησή του στο ακροατήριο.

Σύμφωνα με το ΣτΕ, στις καταργούμενες οργανικές θέσεις δεν περιλαμβάνονται αυτές των δικαστικών υπαλλήλων. Επίσης, αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Η μη υπαγωγή των δικαστικών υπαλλήλων στις ρυθμίσεις περί καταργήσεως οργανικών θέσεων του άρθρου 33 του νέου αυτού νόμου δικαιολογείται πλήρως από το γεγονός ότι ο ίδιος ο νομοθέτης έχει ήδη διαπιστώσει μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης, λόγω της συσσώρευσης μεγάλου όγκου υποθέσεων, και έχει λάβει με προγενέστερους νόμους διάφορα μέτρα για να επιτύχει την επιτάχυνση της απονομής της.

 Η θέσπιση, όμως, μέτρων όπως η κατάργηση των (ήδη πολλών) κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων θα δυσχέραινε πολύ, αν δεν ματαίωνε, την επίτευξη του παραπάνω σκοπού του νομοθέτη».