Με απόφαση του υπουργού Υγείας εγκρίθηκε το έργο «Κατασκευή και εξοπλισμός του Κέντρου Υγείας αστικού τύπου στο Δήμο Χανίων» στο οικόπεδο του παλιού νοσοκομείου Χανίων, με συνολικό προυπολογισμό 3.750.000 ευρώ.

Όπως προκύπτει και από την απόφαση του κ.Λοβέρδου, πρόκειται πλέον για ένα έργο «πακέτο» το οποίο περιλαμβάνει :

α) κατεδάφιση των υπαρχόντων κτιρίων παλαιού νοσοκομείου Χανίων, 500.000,00 €

β) αποκατάσταση και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, 700.000,00 €

γ) ανέγερση νέου κτιρίου, 2.250.000,00 €

δ) προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, 300.000,00 €

Δηλαδή το έργο θα συμπεριλάβει όλα όσα είχαν συζητηθεί και συμφωνηθεί με την δημοτική αρχή των Χανίων, για χρηματοδότηση της κατεδάφισης του παλιού νοσοκομείου, ανέγερση ενός κέντρου υγείας για την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης στον χώρο περίπου όπου ήταν τα παλιό κέντρο αιμοδοσίας και την διαρρύθμιση του μεγαλύτερου τμήματος του οικοπέδου ως χώρο πρασίνου.

Όπως επισημαίνεται και στην απόφαση το έργο θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, αλλά απαραίτητη προυπόθεση για την υποβολή του φακέλου στην διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Κρήτης είναι η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των υπουργείων Υγείας και Οικονομικών για τις οργανικές θέσεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που θα προσληφθούν για το Κέντρο Υγείας.

Επειδή το έργο αφορά – τυπικά – την ανέγερση μιας ιατρικής μονάδας, ως φορέας υλοποίησης έχει ορισθεί το Νοσοκομείο Χανίων, με το οποίο συνεργάζεται στενά ο Δήμος Χανίων ο οποίος ως ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου έχει ετοιμάσει όλα τα σχετικά και μόλις εκδοθεί και η ΚΥΑ θα υποβάλλει τον φάκελο προκειμένου να εγκριθεί η χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ.

Δείτε εδώ την απόφαση του υπουργού Υγείας


Flashnews