Την πρόσληψη 42 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 ως αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίου για το διδακτικό έτος 2011-2012 ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Οι εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν σε μία ή περισσότερες από τις Σχολικές Μονάδες που εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών - Αξονας Προτεραιότητας 1», «Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών - Αξονας Προτεραιότητας 2» και «Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών - Αξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και έχουν οριστεί με τις σχετικές Αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου μέχρι και Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011.

Σημειώνεται ότι ο πίνακας με τα ονόματα των εκπαιδευτικών έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του υπουργείου.