Στην εθνικοποίηση του ελληνικού κλάδου θα οδηγήσει η αδυναμία των ιδιωτών μετόχων να αυξήσουν τα κεφάλαιά τους κατά 20-30 δισ. ευρώ με ίδια μέσα, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Moody's.

Οι αναλυτές του οίκου εκτιμούν ότι ούτε οι μέτοχοι, αλλά ούτε και το κράτος θα μπορέσει να στηρίξει την επανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών που θα κριθεί αναγκαία από την απομείωση του ελληνικού χρέους και από τη ραγδαία αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Γι αυτό, εκτιμά ότι η επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών πιθανόν να προέλθει από το ΔΝΤ και την Ε.Ε., ενδεχομένως μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που πρόκειται να οδηγήσει σε εκτεταμένη εθνικοποίηση του ελληνικού τραπεζικού κλάδου.

Ειδικότερα, αρνητικές παραμένουν οι προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, επισημαίνει ο οίκος αξιολόγησης Moody's λόγω του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος που απορρέει από την ύφεση και από τη συνεχιζόμενη κρίση στο ελληνικό δημόσιο χρέος. Η φερεγγυότητα του τραπεζικού τομέα, η χρηματοδότηση και οι οικονομικές τους επιδόσεις, θα παραμείνουν κάτω από οξεία πίεση, λέει η Moody's σε μια νέα αξιολόγηση για την προοπτική του κλάδου. Η Moody's αναμένει ότι θα συνεχιστεί η επιδείνωση των συνθηκών λειτουργίας κατά τους επόμενους 12-18 μήνες και θα επηρεάσουν τους εξής τομείς:

Φερεγγυότητα των τραπεζών

Ο οίκος εκτιμά ότι η «μαζική» ελληνική έκθεση του τραπεζικού συστήματος στο χρέος (το οποίο υπερβαίνει τα 50 δισ. ευρώ) θα προκαλέσει προβλήματα καθιστώντας τις περισσότερες ελληνικές τράπεζες οικονομικά αφερέγγυες. Ένα 50% «κούρεμα» του ελληνικού χρέους, σε συνδυασμό με τις επιπλέον προβλέψεις που θα κληθούν να εγγράψουν οι τράπεζες, θα δημιουργήσει ανάγκες κεφαλαίων ύψους από 20 δισ. έως 30 δισ. (σε σύγκριση με το Tier 1 το οποίο ανέρχεται σε περίπου 27 δισ.). Σύμφωνα με τη Moody's, η επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών πιθανόν να προέλθει από το ΔΝΤ και την Ε.Ε., ενδεχομένως μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που πρόκειται να οδηγήσει σε εκτεταμένη εθνικοποίηση του ελληνικού τραπεζικού κλάδου.

Χρηματοδότηση
H Moody's εκτιμά ότι οι εκροές στις καταθέσεις θα συνεχίσουν και οι τράπεζες θα παραμείνουν εξαρτημένες από τα κεφάλαια ρευστότητας που αντλούν από την ΕΚΤ και τον ΕLA της ΤτΕ, προκειμένου να αντικαταστήσουν τη χαμένη ρευστότητα από την καταθετική τους βάση. Η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ σε περίπου 103 δισ. τον Ιούνιο του 2011 και σταδιακά μειώθηκε σε 78 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η άντληση ρευστότητας από το μηχανισμό της ΤτΕ, ELA εκτιμάται ότι ανήλθε σε 30 - 40 δισ. ευρώ.

Οικονομικές επιδόσεις
Η Μοοdy's τόνισε ότι οι συνθήκες λειτουργίας στην αγορά θα συνεχίζουν να ασκούν σημαντικές πιέσεις σχετικά με την ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών και την κερδοφορία τους. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) είναι πιθανό να αυξηθούν σε 15% -16% μέχρι το τέλος του 2011, με προοπτική να ξεπεράσει το 20% σε κάποιο βάθος χρόνου.Ο τραπεζικός τομέας θα συνεχίσει επίσης να είναι ζημιογόνος τη διετία 2011-12, ακόμη και προτού ληφθούν υπόψη οι απώλειες από το «κούρεμα» του δημόσιου χρέους.

Οξεία πίεση
Η φερεγγυότητα του τραπεζικού τομέα, η χρηματοδότηση και οι οικονομικές τους επιδόσεις, θα παραμείνουν κάτω από οξεία πίεση, λέει η Moody's σε μια νέα αξιολόγηση για την προοπτική του κλάδου. Η Moody's αναμένει ότι θα συνεχιστεί η επιδείνωση των συνθηκών λειτουργίας κατά τους επόμενους 12-18 μήνες.

H Moody's εκτιμά ότι οι εκροές στις καταθέσεις θα συνεχίσουν και οι τράπεζες θα παραμείνουν εξαρτημένες από τα κεφάλαια ρευστότητας που αντλούν από την ΕΚΤ και τον ΕLA της ΤτΕ, προκειμένου να αντικαταστήσουν τη χαμένη ρευστότητα από την καταθετική τους βάση.

Ο τραπεζικός τομέας θα συνεχίσει επίσης να είναι ζημιογόνος τη διετία 2011-12, ακόμη και προτού ληφθούν υπόψη οι απώλειες από το «κούρεμα» του δημόσιου χρέους.

imerisia.gr