Λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών έργων στην κεντρική αρτηρία της Ε.Ο. 97 (Ηρακλείου-Μοιρών) είναι απαραίτητη η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την Τρίτη 06-12- 2011 έως και την Παρασκευή 16 -12 – 2011 ως παρακάτω :

1. Κατά την εκτέλεση εργασιών στο ρεύμα από Ηράκλειο προς τον κόμβο ΠΑΓΝΗ, η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται από τον δεξιό παράπλευρο.

2. Κατά την εκτέλεση εργασιών στο ρεύμα από τον κόμβο ΠΑΓΝΗ προς Ηράκλειο, η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται από τον αριστερό παράπλευρο.

Καθημερινά, μετά το πέρας των εργασιών η κεντρική αρτηρία θα παραδίδεται σε χρήση και η κυκλοφορία θα εκτελείται κανονικά.

Παρακαλούνται οι χρήστες της οδού να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και την σήμανση των έργων