ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ στη φορολογική νομοθεσία για τη στήριξη της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων και την αποτροπή του κλεισίματός τους ζητεί ο ΣΕΒ με εκτενές τεχνικό υπόμνημά του προς το Yπουργείο Οικονομικών. Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΕΒ αφορούν τη φορολόγηση εταιριών που ανήκουν σε ομίλους, την επιστροφή φόρων από το Δημόσιο μέσω συμψηφισμών, τα επίπεδα των ειδικών φόρων κατανάλωσης και ακινήτων που επιβαρύνουν το κόστος και όχι τα αποτελέσματα. Επίσης τονίζεται ότι ειδικά αυτή την περίοδο είναι αναγκαία η άρση των αντικινήτρων για συγχωνεύσεις και αυξήσεις κεφαλαίου, ώστε πολλές μονάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα να αναδιαρθρωθούν για να μην κλείσουν.

Υπογραμμίζοντας ότι η άμεση ενεργοποίηση του Yπουργείου Οικονομικών προς αυτή την κατεύθυνση θα βελτιώσει το ψυχολογικό κλίμα και θα δημιουργήσει, έστω αρχική, προσδοκία βελτίωσης του τόσο δυσμενούς περιβάλλοντος που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα, ο ΣΕΒ αναφέρει ότι η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων εξακολουθεί να πλήττεται κυρίως από το ασταθές και επαχθές φορολογικό περιβάλλον και τη γραφειοκρατία.

Στο υπόμνημα τονίζεται επίσης ότι η παράταση της εκκρεμότητας για τη συνολική αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος λειτουργεί αποτρεπτικά για την ανάπτυξη, ενώ επαναλαμβάνεται η πάγια θέση του ΣΕΒ, πως η έξοδος από την κρίση δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της δημοσιονομικής προσαρμογής αλλά θα πρέπει να στηριχτεί και στον άξονα της ανάπτυξης, που νομοτελειακά συνεπάγεται ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

Παρατηρώντας ότι οι θέσεις και οι προτάσεις του επιχειρηματικού κόσμου, που εκπροσωπεί ο ΣΕΒ, δεν ενέχουν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, ο σύνδεσμος ζητά να αντιμετωπιστούν άμεσα βασικά προβλήματα, όπως η μείωση επιβαρύνσεων που επιδρούν ευθέως στο κόστος των εταιριών και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που, παρά τις υποσχέσεις, δεν έχουν βελτιωθεί, εμποδίζοντας έτσι την ευκολότερη συμμόρφωσή τους με τον νόμο οπότε και την προώθηση της ανάπτυξης.

Ειδικότερα, μεταξύ των κρίσιμων θεμάτων που προτείνεται η άμεση αντιμετώπισή τους είναι οι απαραίτητες ενέργειες προς την κατεύθυνση κατάργησης του ΚΒΣ και της εφαρμογής του πιστοποιητικού φορολογικού συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, η εκλογίκευση των ρυθμίσεων για τις ενδοομιλικές συναλλαγές και η αντιμετώπιση των προβλημάτων από την εφαρμογή των νέων ποινικών διατάξεων.

Σημαντική ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί αποδίδει ο ΣΕΒ, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι ενώ έχουν ψηφιστεί νόμοι που αντιμετωπίζουν κάποια από τα προβλήματα, η εφαρμογή τους δεν υλοποιείται διότι με ευθύνη των υπουργείων δεν εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις ή και οι εγκύκλιοι που απαιτούνται, γεγονός που επιτείνει τη σύγχυση και την αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά.

Επίσης, ο ΣΕΒ επαναφέρει τη δέσμη 10 μέτρων άμεσης απόδοσης –που είχε, ήδη, υποβάλει τον περασμένο Αύγουστο– τα οποία θα βοηθήσουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αλλά και στην ενίσχυση των προσπαθειών διάσωσης επιχειρηματικών μονάδων ενώ μαίνεται η κρίση.

Ειδικά, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, άμεσα μέτρα που σχετίζονται με την κρίση, τη σοβαρότατη έλλειψη ρευστότητας και την πιεστική ανάγκη εταιρικών μεταβιβάσεων και μετασχηματισμών για διάσωση και επιβίωση εταιρικών σχημάτων με κύριο όφελος τη διατήρηση θέσεων εργασίας, είναι:

• H επαναφορά του παλαιού καθεστώτος όπου δεν προβλεπόταν φορολόγηση για τη μεταβίβαση μετοχών.
• H δυνατότητα μεταφοράς ζημιών στις συγχωνεύσεις που υλοποιούνται κατά τον Ν. 2166/1993.
• H κατάργηση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων 1% ο οποίος σήμερα επιβαρύνει την προσπάθεια των παλαιών ή και των νέων μετόχων να προσφέρουν κεφαλαιακή στήριξη στις εταιρίες τους.
• H κατάργηση του τέλους χαρτοσήμου 1,2% επί των ποσών που βραχυπρόθεσμα παρέχουν οι μέτοχοι προς τις επιχειρήσεις για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους.
• Aρση των αντικινήτρων στη διανομή κερδών στους εργαζομένους, μέσα σε πλαίσιο συγκεκριμένων προϋποθέσεων που θα νομοθετηθούν ώστε να βοηθηθεί η σύνδεση των αμοιβών με την παραγωγικότητα, σε ένα περιβάλλον παγωμένων ή μειούμενων αποδοχών για τους μισθωτούς.