Την ένταξη 146 έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη τον Νοέμβριο του 2011, προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 100% το τελευταίο πεντάμηνο (1,44 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2011). Αντίστοιχα, οι δαπάνες ανέρχονται σε 409 εκατ. ευρώ (19.3% του προϋπολογισμού του προγράμματος) με αύξηση κατά 100% το τελευταίο πεντάμηνο (9.7% τον Ιούνιο του 2011).

Υπενθυμίζεται ότι το ΕΠΠΕΡΑΑ είναι από τα μεγαλύτερα σε προϋπολογισμό Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, που στοχεύει στη σύγκλιση της χώρας μας και των Περιφερειών της με τα υπόλοιπα κράτη μέλη και Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από την προώθηση και ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης, έχοντας ως μοχλό την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.


zougla.gr