Στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου εγκρίθηκε ομόφωνα η μελέτη, που συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης Δήμου Αγίου Νικολάου» με συνολικό προϋπολογισμό 252.049,80 ευρώ.

Η «Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης Δήμου Αγίου Νικολάου» έχει ενταχθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με χρονική διάρκεια υλοποίησης 12 μηνών.

Η συγκεκριμένη δράση είναι σπουδαίας σημασίας, γιατί στην παρούσα φάση θα εξοπλιστούν τα Ειδικά Σχολεία με παιδαγωγικό υλικό ειδικών τεχνικών προδιαγραφών, τα οποία έχουν εγκριθεί από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας. Επίσης, ο εξοπλισμός αυτός έχει ως στόχο να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και να βοηθήσει τόσο φυσικά όσο και πνευματικά τα παιδιά να ενδυναμώσουν και να αναπτύξουν σωστά την προσωπικότητά τους.

Η μελέτη του εξοπλισμού για την λειτουργία των εν λόγω σχολείων περιλαμβάνει: υπολογιστές ( επιτραπέζιους και φορητούς) - μηχανές γραφείου και συσκευές ήχου και εικόνας, διαδραστικούς πίνακες, έπιπλα, εξοπλισμό φυσιοθεραπείας, εξοπλισμό γυμναστικής αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής, εξοπλισμό εργαστηρίων, εξοπλισμό για παιδιά με κινητικά προβλήματα, λοιπό εξοπλισμό, μουσικά όργανα και παιδαγωγικό υλικό.

Ο σκοπός της «Προμήθειας του Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης Δήμου Αγίου Νικολάου» είναι ότι επιτυγχάνεται η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς θα δημιουργηθεί μία σύγχρονη ασφαλής ενιαία και κατάλληλη υποδομή που θα πληροί όλες τις προδιαγραφές.