Η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργάνωσε ημερίδα-τηλεοπτική εκπομπή με θέμα: "Οικοδομώντας τη Νέα Αγροτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη" στο Ηράκλειο  το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου.

Στην ημερίδα συμμετείχαν οι Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Σπύρος Δανέλλης και Γιώργος Σταυρακάκης και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Κώστας Αργυρός και κατά τη διάρκεια της έγιναν ζωντανές συνδέσεις με περιφερειακά κανάλια και τέθηκαν και από αυτά ερωτήματα προς τους ομιλητές.

Η ημερίδα ήταν διακαναλική και περιλάμβανε:

- ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα κύρια σημεία των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους Κανονισμούς που θα διέπουν τα ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής) κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, καθώς και για τις θέσεις και επιδιώξεις των Σοσιαλιστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο εξαιρετικά σημαντικό για την Ελλάδα θέμα αυτό.

- ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων επί των νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και τις προοπτικές της για την Αγροτική Ανάπτυξη της χώρας.

- τις συνέπειες που θα έχει στην Κοινή Γεωργική Πολιτική και στην Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ η ανάγκη αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν.

Στις παρεμβάσεις τους οι ομιλητές τόνισαν τα παρακάτω:

Ο Σπύρος Δανέλλης υποστήριξε πως αν και οι μέχρι τώρα ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την κατανομή των πόρων της νέας ΚΑΠ είναι ευνοϊκές για την Ελλάδα, το καθοριστικό για την αναπτυξιακή πορεία της γεωργίας και της υπαίθρου είναι η επίτευξη εστιασμένων στόχων που πρέπει να προσδιορίσουμε στις σημερινές ιδιαίτερες και δύσκολες συνθήκες.

Οι στόχοι αυτοί δεν είναι άλλοι από την έξυπνη ανάπτυξη (πρώθηση της γνώσης, καινοτομίας, εκπαίδευσης), τη βιώσιμη ανάπτυξη (αποτελεσματικότερη χρήση πόρων, ενίσχυση ανταγωνιστικότητας), την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς (θέσεις εργασίας, καταπολέμηση φτώχειας).

Ο Γιώργος Σταυρακάκης τόνισε ότι οι αλλαγές που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πλαίσιο που θα διέπει τα ΕΣΠΑ μετά το 2013 είναι σημαντικές και μεγάλες. Σε αυτό το πλαίσιο υπογράμμισε ότι "όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει άμεσα να κατανοήσουν τις πρακτικές συνέπειες των προτεινόμενων αλλαγών τόσο ως προς το περιεχόμενο που θα πρέπει να έχουν τα επιχειρησιακά προγράμματα όσο και ως προς τις διαδικασίες υλοποίησης.

Ο αγώνας που έχουν να δώσουν οι φορείς είναι διμέτωπος, με την έννοια ότι δεν αφορά μόνο την απορρόφηση των κονδυλίων του τρέχοντος ΕΣΠΑ, αλλά και την ανάγκη για έγκαιρη προετοιμασία και έγκριση της νέας γενιάς προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του μελλοντικού ΕΣΠΑ. Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί ότι η υλοποίηση του μελλοντικού ΕΣΠΑ και συνεπώς η διοχέτευση των αντίστοιχων κονδυλίων στην οικονομία, θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό και θα έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για τις όποιες αναπτυξιακές προσπάθειες αναπτύσσονται σε εθνικό επίπεδο.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης επεσήμανε ότι η αξιοποίηση και ενίσχυση των στρατηγικών αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων της Κρήτης στον τουρισμό, στον πρωτογενή τομέα, στον πολιτισμό, στο περιβάλλον, στην έρευνα και τεχνολογία αποτελεί την βάση της βιώσιμης ανάπτυξης για την Κρήτη του μέλλοντος και υπογράμμισε ότι τη νέα προγραμματική περίοδο που ξεκινά μετά το 2014, σημαντικές θα είναι οι αλλαγές τόσο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς κανείς δεν μπορεί με ασφάλεια να προβλέψει πως θα είναι το τοπίο σε δύο χρόνια αλλά και ούτε ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις όσον αφορά τις δύο πολιτικές που συζητήθηκαν σήμερα. Το σίγουρο, όπως είπε είναι, ότι το ΕΣΠΑ αποτελεί το τελευταίο πακέτο της Περιφέρειας Κρήτης ως περιφέρεια σύγκλησης.

 Το ότι η Κρήτη κατατάσσεται σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που της αποδίδουν ένα ποσοστό ΑΕΠ πάνω από το 92% (στοιχεία του 2008) στις πιο αναπτυγμένες περιφέρειας της ΕΕ όχι μόνο δεν μας χαροποιεί αλλά το αντίθετο μας αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η ΕΕ δεν έχει την ευελιξία να αποδεχτεί το αυτονόητο (στην συγκεκριμένη περίπτωση ότι μετά το 2008 η επιδείνωση των οικονομικών και κοινωνικών δεικτών είναι ραγδαία) αλλά και επίσης ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση, να μην αφήσουμε καμία ευκαιρία, ούτε ένα ευρώ ανεκμετάλλευτο αλλά και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να συμβάλουμε με ξεκάθαρες θέσεις στην διαμόρφωση των πολιτικών που μας αφορούν.

(agronews.gr)