Η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 6,6% στο τέταρτο τρίμηνο του 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Οι αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν ότι η ύφεση θα ανέλθει στο 4,8% (σε ετήσια βάση), έναντι 4,6% στο τρίτο τρίμηνο του 2010 (5,7% σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία).

Σε τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 1,4% έναντι πρόβλεψης για μείωση 1,2% (1,7% σύμφωνα με την αναθεώρηση της ΕΛΣΤΑΤ).

Όπως επισημαίνει η ΕΛΣΤΑΤ, στη μεγάλη μείωση του ΑΕΠ συνέβαλε η σημαντική πτώση που καταγράφεται στην τελική καταναλωτική δαπάνη. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν είναι προκαταρκτικές εκτιμήσεις.

Η βελτίωση που παρατηρήθηκε και κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2010 στο εμπορικό ισοζύγιο αντιστάθμισε εν μέρει το αρνητικό αποτέλεσμα.

Αναθεώρηση των στοιχείων

Η ΕΛΣΤΑΤ προχώρησε στην αναθεώρηση των στοιχείων της περιόδου από το πρώτο τρίμηνο του 2006 έως το τρίτο τρίμηνο του 2010.

Σε ό,τι αφορά το 2010, σε ετήσια βάση η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 5,7% στο τρίτο, 5,1% στο δεύτερο και 0,7% στο πρώτο τρίμηνο.

Σε τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 1,7% το τρίτο, 1,8% το δεύτερο και 1,9% το πρώτο τρίμηνο.

Η αναθεώρηση αυτή οφείλεται στην προσαρμογή των τριμηνιαίων εκτιμήσεων του ΑΕΠ στις αντίστοιχες ετήσιες εκτιμήσεις για την περίοδο 2006-2009, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στην κοινοποίηση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος του Νοεμβρίου 2010.

Επίσης, οφείλεται στην εισαγωγή των τριμηνιαίων στοιχείων των λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2009, που είναι συνεπή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα τριμηνιαία στοιχεία του έτους 2010.

Τα αποτελέσματα αυτά έχουν υπολογιστεί κυρίως με δεδομένα από άμεσες πηγές.

Τα τριμηνιαία στοιχεία των ετών 2009-2010 δεν είναι συγκρίσιμα με τα τριμηνιαία στοιχεία των ετών 2000-2008, τα οποία δεν έχουν ακόμη υπολογιστεί με δεδομένα από άμεσες πηγές.

in.gr