Την επιθετική πρακτική Κρητικής Τράπεζας εναντίον εγγυητή σε καταναλωτικό δάνειο καταγγέλει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η ανακοίνωση κάτοικος Ηρακλείου και  μέλος της ΄Ενωσης, είχε δανειστεί καταναλωτικό δάνειο του ποσού των 15.000 Ευρώ από Κρητική Τράπεζα, με εγγυήτρια την σύζυγό του..

Επειδή εμφάνιζε ληξιπρόθεσμες οφειλές ο δανειζόμενος, και δεν υπήρχε εμπράγματη δική του εξασφάλιση των χρημάτων του δανείου, η Τράπεζα δεν έχασε την αξίωση της, αλλά στράφηκε επί των περιουσιακών στοιχείων της συζύγου, που και εκεί δεν βρήκε τίποτα, διότι η εγγυήτρια σύζυγος ,είχε μετακινήσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία της με γονική παροχή στα παιδιά της, τον Ιανουάριο του 2010, κρατώντας ως εισόδημα δικό της, τα χρήματα από την εργασία της, που εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος, αλλά και την επικαρπία από κάποιο ενοικιασμένο ακίνητο.

Η Τράπεζα κατήγγειλε την μετακίνηση των περιουσιακών στοιχείων της εγγυήτριας , κάνοντας Αγωγή διεκδίκησης επί των ακινήτων των νέων κτητόρων, βεβαίως αδίκως και παράωρα, διότι η μετακίνηση έγινε πριν την ύπαρξη καν διάθεσης χρήσης του Ν.3869/2010, καθώς η εφαρμογή του τέθηκε από τον 9/10.

Επειδή, αφενός ο οφειλέτης επιθυμεί να ενταχθεί στο Νόμο "περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών" για χρέη που έχει σε διάφορες Τράπεζες, αλλά και η εγγυήτρια του δανείου του, αλλά η υπάρχουσα αγωγή της Τράπεζας εναντίον της εγγυήτριας, η οποία εκδικάζεται ,το έτος 2013, δημιουργεί "πρόβλημα", η Ένωση κάνει γνωστό στους εγγυητές δανείων ότι είναι συνυπόχρεοι στα χρέη με τις ίδιες υποχρεώσεις με τους πρωτοωφειλέτες.

Όταν οδηγούνται σε ρύθμιση χρεών ,οφείλουν να κάνουν ρύθμιση της οφειλής και σε δάνεια που είναι εγγυητές, και να μη προβαίνουν σε μετακίνηση περιουσιακών στοιχείων, διότι μπορεί οι "δανειστές τους" να το εκλάβουν ως δόλο και να στρέψουν αγωγές εναντίον τους .

Τέλος η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καταδικάζει την επιθετική πρακτική της Κρητικής Τράπεζας συνιστώντας της, να είναι περισσότερο προσεκτική στην άσκηση Αγωγών κατά των εγγυητών των πελατών της, να αλλάξει διεκδικητική συμπεριφορά, αποφεύγοντας την σπορά τρόμου και αψυχολόγητης επιβάρυνσης των καταναλωτών.

Η Ένωση σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, δηλώνει παρούσα στην προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών.