Το ελληνικό δημόσιο άντλησε 390 εκατ. ευρώ από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων (ΕΓΔ) 13 εβδομάδων την Τρίτη, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται κατά 25 μονάδες βάσης χαμηλότερα από αυτό της προηγούμενης έκδοσης του Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Reuters.

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο ανήλθε στο 3,85% έναντι 4,1% στην προηγούμενη έκδοση, σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η έκδοση για την κάλυψη των γραμματίων που έληγαν υπερκαλύφθηκε κατά 5,08 φορές έναντι υπερκάλυψης κατά 4,98 φορές στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.

Ξένοι επενδυτές αγόρασαν πάνω από 60% της έκδοσης, δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Πέτρος Χριστοδούλου.

Ο ΟΔΔΗΧ ανέφερε ότι αποδέχτηκε συμπληρωματικές μη-ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 90 εκατ. ευρώ.


capital.gr