Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν μεγάλη αύξηση της ημιαπασχόλησης και της εκ περιτροπής εργασίας, καθώς τέσσερις στις δέκα νέες θέσεις απασχόλησης αφορούν ελαστικές μορφές εργασίας.

Το ποσοστό αυτό είναι διπλάσιο σε σύγκριση με το 2009, ενώ παράλληλα σημειώνεται ραγδαία μείωση των μισθών.

Σύμφωνα με το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας το 2011 οι επιχειρήσεις οι οποίες προχώρησαν στη σύναψη νέων συμβάσεων οποιασδήποτε μορφής ήταν κατά 2,62% λιγότερες σε σχέση με το 2010.

Κατά την ίδια περίοδο, διαπιστώνεται κατά 20,93% μείωση των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, ενώ αυξημένο κατά 3,96% είναι το ποσοστό των συμβάσεων μερικής απασχόλησης. Επίσης, έχει αυξηθεί κατά 12,17% η εκ περιτροπής απασχόληση.


newsbomb.gr