Σε μια προσπάθεια να περιορίσει το κόστος, η Citigroup αναμένεται να προχωρήσει στην περικοπή περίπου 4.500 θέσεων εργασίας.

Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής τράπεζας Βίκραμ Πάντιτ, τόνισε χθες ότι η προ φόρων επιβάρυνση για τις ανωτέρω περικοπές θα ανέλθει σε περίπου 400 εκατ. δολάρια το τέταρτο τρίμηνο.

«Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αντιμετωπίζουν ένα εξαιρετικά δύσκολο λειτουργικό περιβάλλον με έναν πρωτοφανή συνδυασμό αβεβαιότητας στην αγορά, παρατεταμένης οικονομικής αδυναμίας στις ανεπτυγμένες οικονομίες και των πιο μεγάλων αλλαγών στο ρυθμιστικό πλαίσιο που έχουμε δει ποτέ», επεσήμανε ο Βίκραμ Πάντιτ.