Τις προτεραιότητες στην κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού του 2012, θέτει με απόφαση του ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος.

Όπως ορίζεται σε εγκύκλιο του υπουργού, πριν από οποιαδήποτε άλλη πληρωμή τα υπουργεία και οι φορείς του Δημοσίου θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει κατά προτεραιότητα, έξι βασικές κατηγορίες πιστώσεων:

- Την πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού και την απόδοση των σχετικώνεισφορών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Οι πιστώσεις για αποδοχές, όπως αναφέρεται, θα πρέπει να κατανεμηθούν σε όλους τους κωδικούς της μείζονος κατηγορίας αποδοχών «αποδοχές προσωπικού», ώστε να είναι δυνατή η έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων από την έναρξη του οικονομικού έτους.

- Την πληρωμή των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί κατά τα προηγούμενα έτη και παραμένουν ανεξόφλητες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι πιστώσεις για την πληρωμή υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς τρίτους, ύψους 6,5 δισ. ευρώ. Η διάθεση αυτών των πιστώσεων, που θα προσφέρει πολύτιμη ρευστότητα στην αγορά, θα οριστεί, όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, με μεταγενέστερη απόφαση του υπουργείου Οικονομικών στο 100%.

- Την πληρωμή υποχρεώσεων για τις οποίες έχουν δοθεί προεγκρίσεις τα προηγούμενα χρόνια.

- Τη χρηματοδότηση των φορεών κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό αφορά κυρίως την ενίσχυση των Ταμείων, λόγω των περικοπών που θα υποστούν από το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων.

- Την πληρωμή δαπανών για κοινωνική προστασία.

- Την πληρωμή ανελαστικών δαπανών.

(in.gr)