Συνεδρίασε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.ΔΥ.Κ. υπό την προεδρία του Προέδρου του, Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Θανάση Καρούντζου.

Παρών στη συνεδρίαση –κατόπιν πρόσκλησης- ήταν και ο Δήμαρχος Χανίων Μανόλης Σκουλάκης.

-Το Δ.Σ. με τη σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα, τη διαδικασία για την οριστική επίλυση οικονομικών θεμάτων που προκαλούσαν δυσλειτουργία στους δυο φορείς, ώστε να συνεχιστεί η αγαστή συνεργασία Ο.Α.ΔΥ.Κ. και ΔΕΥΑΡ.

-Επίσης ομόφωνα έγινε αποδεκτό το αίτημα του Δήμου Κισσάμου να αναλάβει ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. την επίβλεψη των Έργων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων ενιαίου αστικού ιστού πόλεως Κισσάμου και οικισμών παραλιακής ζώνης Κόλπου Κισσάμου- Β΄Φάση.

-Το Δ.Σ. μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ενέκρινε ομόφωνα τον διακανονισμό χρεών φορέων και ΟΤΑ, τα οποία δημιουργήθηκαν και λόγω των δύσκολων οικονομικών συγκυριών.

Ο διακανονισμός δίνει την δυνατότητα στον Ο.Α.ΔΥ.Κ. να προχωρήσει σε ρύθμιση των οφειλών του στη ΔΕΗ ώστε από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας να υπάρξει εύρυθμη λειτουργία όλων των αντλιοστασίων του.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.ΔΥ.Κ. συζητήθηκαν επίσης και λήφθηκαν ομόφωνα αποφάσεις για υπηρεσιακά θέματα (ορισμοί υπογραφών, γενικής συνέλευσης, ανακεφαλαιωτικών πινάκων).