Δράσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και της κλιματικής αλλαγής σχεδιάζουν οι Νέοι του Δήμου Χερσονήσου - σε συνεργασία με νέους από έξι ακόμη χώρες (Ιταλία, Τουρκία, Λετονία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Γερμανία).

Πρόκειται για ένα ακόμα διακρατικό σχέδιο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «YOUTH IN ACTION», που εξασφάλισε ο Δήμος Χερσονήσου, με τη συγχρηματοδότηση της Γ.Δ. Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ε.Ε.

Το σχέδιο με τίτλο "Πλανήτης Γη" υλοποιείται αξιοποιώντας συνδυαστικά μεθόδους τοπικής δράσης και εξ αποστάσεως συνεργασίας μεταξύ των εταίρων – συμμετεχόντων, ενώ τον Μάρτιο, για μία εβδομάδα οι τριανταέξι συμμετέχοντες θα συναντηθούν στη Σικελία, στην μικρή πόλη Gangi, στην Περιφέρεια του Παλέρμο.

Το κύριο θέμα είναι το περιβάλλον και η αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας ενώ σαφώς προσεγγίζεται η αναγκαιότητα μεγαλύτερης προσπάθειας για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και τη δόμηση μιας ευρωπαϊκής συνείδησης των νέων σχετικά με τα σημαντικά αυτά ζητήματα.

Το σχέδιο στοχεύει στην ενθάρρυνση του κάθε νέου να βελτιώσει τις γνώσεις του και να αναδείξει τις προσωπικές του δεξιότητες σε συνεργασία με τους υπόλοιπους. Ανάμεσα στα σύγχρονα εργαλεία και στις μεθόδους για την άτυπη μάθηση θα συμπεριληφθούν οι τέχνες και θα αναδειχθεί η σχέση τους με το περιβάλλον.

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα οι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν διάλογο, να ανταλλάξουν απόψεις, να βιώσουν στην καθημερινότητα τους στοιχεία της ευρωπαϊκότητας ενώ θα προωθηθεί η ανάληψη τοπικών πρωτοβουλιών μετά το τέλος του σχεδίου.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε:

«Η ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών τονώνει την εξωστρέφεια του Δήμου Χερσονήσου, ενισχύει τη νεολαία μας με αυτοπεποίθηση, ενώ της παρέχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στην αύξηση της ευρωπαϊκής κινητικότητας και να εμπλουτίσει τις γνώσεις της. Ιδιαίτερα το συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα φιλοξενηθεί στον Δήμο Gangi στη Σικελία, εντάσσεται στα πλαίσια της δράσης του Δήμου Χερσονήσου για το Σύμφωνο των Δημάρχων, στο οποίο έχουμε προσχωρήσει καθώς μέσα από το πρόγραμμα οι νέοι συζητούν και σχεδιάζουν για την αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων και της κλιματικής αλλαγής.

Καλούμε τους νέους επιστήμονες που επιθυμούν, να συμμετέχουν και να ενισχύσουν την ομάδα του Δήμου Χερσονήσου.»