Ανοδικά κινήθηκαν τον Οκτώβριο τα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος το μέσο επιτόκιο όλων των καταθέσεων αυξήθηκε στο 2,62% από 2,55 % που ήταν τον προηγούμενο μήνα, ενώ το επιτόκιο με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος (το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο βασικό επιτόκιο του ταμιευτηρίου) διαμορφώθηκε στο 4,5% από 4,37% που ήταν τον προηγούμενο μήνα.

Ενδεικτικά, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) διαμορφώθηκε στο 15,24%, τον Οκτώβριο του 2011 από 15,26% που ήταν τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε επίσης ουσιαστικά αμετάβλητο στο 7,92%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 0,25% στο 7,90% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, κατά 0,06% στο 6,85% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και κατά 0,16% στο 6,20% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 0,16% στο 4,65%.

Οι παραπάνω εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων να εμφανίσει περαιτέρω άνοδο κατά 0,08% και να διαμορφωθεί στο διαμορφώθηκε, τον Οκτώβριο του 2011, στο 7,03%.


zougla.gr