Δημόσια ακίνητα που βρίσκονται στις Γούρνες Ηρακλείου, στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιεράπετρα Λασιθίου, συμπεριλαμβάνονται σε κατάλογο 100 ακινήτων της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου τα οποία θεωρούνται ως τα πλέον πρόσφορα για άμεση αξιοποίηση.

Ο κατάλογος των 100 αυτών ακινήτων – σε ένα σύνολο 71.000 ακινήτων της ΚΕΔ – αποτελεί μια ενδεικτική καταγραφή σε μελέτη που συνέταξε ο κ. Βασίλης Μαγκλάρας, Αναπληρωτής Επιστημονικός Διευθυντής στο Ι.ΣΤ.Α.ΜΕ. και Προϊστάμενος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου.

Η μελέτη υπο τον τίτλο «Το πολυσύνθετο πρόβλημα αξιοποίησης της Δημόσιας ακίνητης περιουσίας» δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2010, δηλαδή μόλις πριν από τρείς μήνες και σε αυτήν ο συγγραφέας καταγράφει μιαν αναλυτική παρουσίαση του προβλήματος ενώ κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις.

Σύμφωνα με τον κ.Μαγκλάρα από τα 3,5 εκατομμύρια στρεμμάτων των δημόσιων ακινήτων , εκτιμώμενης συνολικής αξίας 273 δις ευρώ μόλις ένα ποσοστό 18-20% θεωρείται ως «ελεύθερο» και επομένως ως άμεσα αξιοποιήσιμο.
Όπως αναγράφεται χαρακτηριστικά στην μελέτη «τα προβλήματα καταγραφής και δημιουργίας ενός κεντρικού μητρώου της δημόσιας ακίνητης περιουσίας,

Έχουν διευκολύνει τις καταπατήσεις και την παράνομη εκμετάλλευση των εν λόγω ακινήτων, αλλά συγχρόνως υπονομεύουν και οποιαδήποτε προσπάθεια αξιοποίησης μεγάλης κλίμακας. Είναι χαρακτηριστικό των διαστάσεων του προβλήματος πως από μια «δεξαμενή» 71.000 ακινήτων η ανάδειξη εκατό αξιοποιήσιμων αποτελεί ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο»

Τα ακίνητα – φιλέτα στην Κρήτη

Στην μελέτη συμπεριλαμβάνεται ένας κατάλογος με αυτά τα ακίνητα υπο τον τίτλο «Ενδεικτικοί πίνακες ακινήτων προς αξιοποίηση» στον οποίο και σε ότι αφορά στην Κρήτη, συμπεριλαμβάνονται τα εξής ακίνητα με σημειώσεις για το τι μπορεί να γίνει:

«Γούρνες Ηρακλείου : Δύο ακίνητα 738 στρεμμάτων και 450 στρεμμάτων έκαστο. Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών.Αξιοποίηση μέσω εξεύρεσης επενδυτή μακροχρόνιας μίσθωσης με συμμετοχή των φορέων.

Δήμος Ιεράπετρας Λασιθίου : Τέσσερα ακίνητα, 29,5 στραμμάτων, 12,6 στρεμμάτων, 800 τετραγ.μέτρων και 590 τετραγ.μέτρων. Αξιοποίηση.

Δήμος Αγ.Νικολάου Λασιθίου. (Δεν αναφέρεται έκταση). Αξιοποίηση οικοπέδου και άλλων ακινήτων.

Προτάσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι το στέλεχος του ΙΣΤΑΜΕ και της ΚΕΔ προτείνει την δημιουργία Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και Στέγασης των Δημοσίων Υπηρεσιών, στην οποία θα περιέλθει η διαχείριση του συνόλου της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και το πρόγραμμα στέγασης του δημοσίου.

Τον εντοπισμό, καταγραφή και αποτύπωση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας με σύγχρονες μεθόδους δορυφορικής χαρτογράφησης.

 Το οριστικό ξεκαθάρισμα του νομικού καθεστώτος των ακινήτων με νομοθετική ρύθμιση (καταπατήσεις, διεκδικούμενα κ.τ.λ.) και την κατάτμηση ακινήτων.

Επιπλέον, προτείνει την δημιουργία μιας νέας εταιρείας (π.χ. Δημόσια Ακίνητα Α.Ε.) που θα αναλάβει τις αρμοδιότητες της σημερινής ΚΕΔ.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την μελέτη που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΣΤΑΜΕ