Την παράταση της απαγόρευσης των ανοικτών πωλήσεων μέχρι τις 27 Ιανουαρίου του 2012 αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες, που επικρατούν στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις αγορές, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο συντομότερου επαναπροσδιορισμού της στάσης της στο εν λόγω ζήτημα, σε συνεργασία με την ESMA και τις εποπτικές αρχές Γαλλίας Ιταλίας, Ισπανίας, Ιρλανδίας και Βελγίου.


zougla.gr