Μετά από την έκδοση της απόφασης για την Τιμή Μονάδος από Μονομελές Πρωτοδικείου Ηρακλείου, ΠΑΡΑΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ και για το τελευταίο κομμάτι στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ποσό 281.008,93 €, υπέρ των φερόμενων ιδιοκτητών προς εφαρμογή του Σχεδίου πόλης αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτου στην συμβολή των οδών Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ.

Αυτή είναι η δεύτερη και τελευταία παρακατάθεση που γίνεται μετά την αρχική ποσού 524.772,00 €.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ που έχει κατατεθεί για απαλλοτριώσεις για την εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης στην περιοχή, είναι 805.780,93 € από ιδίους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, δήλωσε ότι ανοίγει ο δρόμος για την δημοπράτηση της πλατείας και της οδού μια και τη Δευτέρα θα συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή η έγκριση των όρων δημοπράτησης του ΕΡΓΟΥ :

« ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ »
Η υλοποίησή του θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του ΕΣΠΑ