Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, εκτός από το καλεντάρι, αποφασίσανε να εισάγουν και νέους κανονισμούς για το 2012 Ωστόσο, οι παρακάτω αλλαγές δε θα είναι απόλυτες, αφού υπάρχει πιθανότητα να αλλάξουν και να βελτιώσουν κάποιους παραμέτρους.

Έτσι έχουμε αναλυτικά:

Τεχνικοί κανονισμοί

-Ρυθμίσεις και παράμετροι των ECU, οι οποίες ελέγχονταν μέχρι τώρα από Τεχνικές Οδηγές, τώρα θα ενσωματωθούν στο ανάλογο τμήμα των Τεχνικών Κανονισμών.

-Οι απολήξεις των εξατμίσεων θα είναι τοποθετημένες έτσι ώστε να διασφαλίζεται το αεροδυναμικό αποτέλεσμα των καυσαερίων στο απολύτως ελάχιστο.

-Καλύτερη κατασκευή διακοπτών έκτακτης ανάγκης μέσα στο κοκπιτ που χρησιμοποιούν οι κριτές στην πίστα.

-Δοκιμές αντοχής θα πραγματοποιούνται κατά τα σημεία που δέχονται τις πλευρικές συγκρούσεις.

Αγωνιστικοί κανονισμοί

-Crash Test από όλα τα μονθέσια πριν την έναρξη της σεζόν, αλλιώς δε θα συμμετάσχουν ούτε στις δοκιμές.

-Μέγιστος χρόνος διάρκειας αγώνα θα ορίζονται οι 2 ώρες, για να μην φτάνουν τις 8 ώρες λόγω μιας διακοπής.

-Όταν βγει το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, τότε αυτοί που βρίσκονται ένα γύρο πίσω θα μπορούν να το προσπεράσουν και να φτάσουν την κανονική κατάταξη του αγώνα.

-Τα μονοθέσια στο pit lane, σε περίπτωση που ο αγώνας διακοπεί, τότε θα επιτρέπεται να γυρίσουν στη θέση που ήταν όταν διακόπηκε ο αγώνας.

-Οι οδηγοί απαγορεύεται να βγουν από την πίστα χωρίς σημαντικό λόγο, για παράδειγμα να γλιτώσουν χρόνο και καύσιμα.

-Οι οδηγοί δεν μπορούν να επιστρέψουν στην αγωνιστική γραμμή αν έχουν μετακινηθεί.

-Θα υπάρχει περίοδος δοκιμών 3ων ημερών κατά τη διάρκεια της σεζόν.

-Όλα τα ελαστικά που έχει στη διάθεσή του ένας οδηγός μπορούν να χρησιμοποιηθούν την πρώτη ημέρα των ελεύθερων δοκιμών.


(autotriti)