Στα 30 δισ. ευρώ υπολογίζονται οι ανάγκες των ελληνικών τραπεζών σε νέα κεφάλαια, όπως εκτιμάται μετά την παρουσίαση των στοιχείων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ), ενώ για τις κυπριακές τράπεζες οι ανάγκες είναι 3,531 δισ. ευρώ.

Η ΕΒΑ δίνει διορία στις τράπεζες της ΕΕ έως τις 20 Ιανουαρίου για να παρουσιάσουν σχέδια ανακεφαλαιοποίησης και έως τα τέλη Ιουνίου για να καλύψουν τα κενά στο μετοχικό τους κεφάλαιο.

Στο τμήμα για την Ελλάδα, η ΕΒΑ επισημαίνει ότι το πακέτο για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών έχει οριστεί στη βάση των μέτρων που παρέχονται υπό τη σκέπη του προγράμματος που έχει συμφωνηθεί με το ΔΝΤ και την ΕΕ, έτσι ώστε να μην υπάρξουν αντιθέσεις με το ισχύον πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα βοήθειας ήδη ορίζει μια σειρά από στόχους για τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Core Tier 1,  οι οποίοι ελέγχονται σε τακτική βάση.

Για την Ελλάδα δεν έχουν ορισθεί νέοι στόχοι αναφοράς για τις τράπεζες και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της EBA συγκεκριμένα στοιχεία, όπως συμβαίνει για παράδειγμα για τις κυπριακές τράπεζες.

 

in.gr