Ο Περιφερειάρχης Κρήτης και ο Δήμαρχος Αποκορώνου αναμένεται να υπογράψουν σήμερα την Προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 17.255.500 € και συνίσταται από τρία υποέργα

• Αγορά Γης προϋπολογισμός : 155.500 €

• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων προϋπολογισμός: 6.800.000 €

• Αντλιοστάσια δίκτυα προϋπολογισμός: 10.300.000 €

Οι διαδικασίες δημοπράτησης των υποέργων θα αρχίσουν άμεσα αφού το έργο έχει ενταχθεί (αρ. απόφασης 174164/30-11-11 /ΕΠΠΕΡΡΑ) με κωδικό 2011ΣΕΟ 7580200

Επίσης δόθηκε νέα έγκριση (εγγρ.αρ 4483/8-12-2011) δημοπράτησης ,από την ΕΔΑ ΚΡΗΤΗΣ, για έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟ ΒΑ ΤΜΗΜΑ ΔΕ ΒΑΜΟΥ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ (Νο 45) ΜΕΧΡΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ (Νο 46) ΚΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΞΕΡΟΣΤΕΡΝΙΟΥ ΑΛΜΥΡΙΔΑΣ» προϋπολογισμού 1.900. 000 € ύστερα από την επικαιροποίηση της μελέτης σύμφωνα με τον νέο κανονισμό των στηθαίων ασφαλείας.

Η δημοπράτηση του έργου προγραμματίζεται τον Ιανουάριο του 2012