Ευρεία συμμετοχή είχε η σύσκεψη με θέμα τα ζητήματα ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα που συγκάλεσε χθες η Δημοτική Αρχή Μινώα Πεδιάδας. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εκθεσιακού Κέντρου Αρκαλοχωρίου και σε αυτήν συμμετείχε το σύνολο σχεδόν των προέδρων αγροτικών συνεταιρισμών και συλλόγων, τοπικοί φορείς, καθώς και αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Στόχος της σύσκεψης ήταν να καταγραφούν προτάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή φορέων, αγροτών και κτηνοτρόφων στη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού του πρωτογενή τομέα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου.

Τα κυριότερα ζητήματα που συζητήθηκαν αφορούσαν θέματα όπως οι χαμηλές τιμές και η απουσία οργανωμένης διάθεσης των προϊόντων, το υψηλό κόστος παραγωγής και ο μικρός κλήρος. Επιπλέον, τέθηκε το ζήτημα απουσίας οργανωμένης ενημέρωσης και εκπαίδευσης του τοπικού αγροτικού πληθυσμού. Παράλληλα, αναφέρθηκαν θέματα που σχετίζονται με την αλόγιστη χρήση εισροών και τη μη μέτρηση εκροών που έχουν ως συνέπεια την οικονομική αιμορραγία των παραγωγών.

Στη διάρκεια της σύσκεψης κατατέθηκαν και προτάσεις γύρω από την ανάγκη ανάπτυξης ενεργειών σωστής και οργανωμένης διάθεσης, η οποία θα αποφέρει οφέλη στον παραγωγό, καθώς και την ανάγκη μόνιμης εκπαίδευσης, καθοδήγησης και υποστήριξης των παραγωγών σε επίπεδο Δήμου. Επίσης, συζητήθηκαν διέξοδοι όπως η ανάπτυξη νέων καλλιεργειών που να ταιριάζουν στα μικροκλίματα των επιμέρους περιοχών του Δήμου. Επιπλέον, αναφέρθηκαν οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής στην κατεύθυνση πιστοποίησης της τοπικής παραγωγής, αλλά και σύνδεσης των τοπικών προϊόντων με τον τουρισμό.

Η σύσκεψη είχε προγραμματιστεί στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας μέσω της Δημοτικής Κατασκευαστικής ΑΕ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφερειακής – εδαφικής συνεργασίας MED με διακριτικό τίτλο «IN.FLOW.ENCE: Innovations Flow European Network for the city economy”. Στόχος του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός και η δημιουργία ενός κέντρου διαχείρισης πόρων, ενός σύγχρονου δηλαδή συστήματος μελέτης και επεξεργασίας για την ανάπτυξη των περιοχών της Μεσογείου.

Προς αυτήν την κατεύθυνση η Δημοτική Αρχή Μινώα Πεδιάδας θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με όλους τους τοπικούς φορείς οι οποίοι εντάσσονται τόσο στον πρωτογενή όσο και στον δευτερογενή τομέα, καθώς και με τις επιχειρήσεις της περιοχής.