Χωρίς αποζημίωση θα μείνουν τελικά οι μανταρινοπαραγωγοί αναφορικά με το αίτημα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Χανίων «Η Ενότητα» που κατέθεσε ο Σήφης Βαλυράκης στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αφορούσε στην άμεση καταγραφή και αποζημίωσή τους από τον ΕΛΓΑ.

Συγκεκριμένα ο κ. Σκανδαλίδης απαντά, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Ηρακλείου δεν παρατηρήθηκαν ζημιές από αίτια καλυπτόμενα (βροχόπτωση) σε μανταρινοκαλλιέργειες της περιοχής μας (ποκιλία encore) το μήνα Οκτώβριο και μέχρι σήμερα.

Ο Υπουργός σημειώνει ότι η ρήξη του φλοιού (σκάσιμο) στους καρπούς των μανταρινιών, που παρατηρήθηκε στην εν λόγω ποικιλία, προήλθε από ακανόνιστα ποτίσματα, τροφοπενίες, διακύμανση θερμοκρασίας κλπ., αίτια όμως που δεν καλύπτονται από τον ισχύοντα Κανονισμό Ασφάλισης του ΕΛΓΑ.