Στην επιλογή των χρηματοοικονομικών συμβούλων για την υλοποίηση του προγράμματος «Ήλιος», προχώρησε η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων ύστερα από εισήγηση του υπουργού Οικονομικών.

Πρόκειται για τις εταιρίες «GUGGENHEIM PARTNERS» και Εθνική Τράπεζα από κοινού με την «ECCO INTERNATIONAL», υπό την αίρεση, όπως αναφέρεται, της επιτυχούς κατάληξης των διαπραγματεύσεων για τις σχετικές συμβάσεις που θα υπογραφούν με το Δημόσιο.

Το πρόγραμμα «Ήλιος» προβλέπει την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα και την εξαγωγή της, φυσική ή στατιστική, στη Γερμανία ή και άλλες χώρες της Ευρώπης που θα ενδιαφερθούν. Τα έσοδα από την υλοποίηση της επένδυσης προβλέπεται να διατεθούν για τη μείωση του Δημοσίου χρέους.