Με γοργούς ρυθμούς, κόντρα στη συνηθισμένη ελληνική γραφειοκρατία, φαίνεται ότι προχωρούν οι διαδικασίες που σχετίζονται με τις έρευνες για  την εκμετάλλευση πετρελαίου και αερίου νότια της Κρήτης και του Ιονίου.

Έτσι με απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη, συγκροτήθηκε, ειδική επιτροπή για την υποστήριξη των εθνικών θέσεων κατά τη διαπραγμάτευση της «Πρότασης Κανονισμού για την ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης πετρελαίου και αερίου».

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Κώστας Συνολάκης, Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το οποίο διαθέτει  εγκαταστάσεις και παραρτήματα στην Αττική (στην Ανάβυσσο και στον Άγιο Κοσμά), στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Ρόδο και στην Καλαμάτα.

Η Επιτροπή θα διατυπώνει προτάσεις και θα υποβάλλει περιοδικά εισηγήσεις-εκθέσεις για τα θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητές της, προκειμένου να διαμορφώνονται από την πολιτική ηγεσία οι εθνικές θέσεις για την ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης πετρελαίου και αερίου.

Αντικείμενο της Επιτροπής θα είναι η λεπτομερής μελέτη και επεξεργασία της Πρότασης Κανονισμού, η εναρμόνισή της με το ισχύον Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο αλλά και με τις ακολουθούμενες διαδικασίες και πρακτικές στην Ελληνική επικράτεια, η επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής πλευράς στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων ενώπιον των αρμόδιων κοινοτικών οργάνων, καθώς και η σύνταξη αναλυτικών εκθέσεων, παρατηρήσεων και προτάσεων.

Δείτε εδώ την απόφαση του ΥΠΕΚΑ για την συγκρότηση της Επιτροπής

 Εν τω μεταξύ, όπως είχε δημοσιεύσει το Flashnews.gr την Τρίτη, στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαικής Ένωσης , δημοσιεύτηκε η Διεθνής δημόσια πρόσκληση υπ’ αριθ. Δ1/20472/5.9.2011 για συμμετοχή σε σεισμικές ερευνητικές εργασίες απόκτησης δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης εντός της θαλάσσιας ζώνης στη Δυτική και Νότια Ελλάδα (Κρήτη).


Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, επεσήμανε πως στόχος είναι να προχωρήσουν άμεσα οι σεισμικές έρευνες και «μέσα στο 2012 να προχωρήσουμε σε διεθνή Γύρο Παραχωρήσεων, με περίπου 10 - 15 οικόπεδα (blocks)».

Μάλιστα στην πρόσκληση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της ΕΕ αναφέρεται πως « ο στόχος της σχεδιαζόμενης σεισμικής έρευνας είναι να εξασφαλίσει την απόκτηση, επεξεργασία και ερμηνεία των δεδομένων συμπεριλαμβανομένης και της επανεπεξεργασίας και ερμηνείας υφιστάμενων σεισμικών δεδομένων, σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα που ακολουθούνται στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα δεδομένα αυτά θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση του δυναμικού σε υδρογονάνθρακες της περιοχής, η οποία περιγράφεται στο Παράρτημα Α, και στην προώθηση Διεθνούς Γύρου Αδειοδότησης για την Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων εντός του 2012