Εκτός από το PSI+ οι τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν και το πόρισμα της διαγνωστικής μελέτης των δανειακών τους χαρτοφυλακίων από την BlackRock.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα συμπεράσματα της μελέτης θα σταλούν στην Τράπεζα της Ελλάδος αμέσως μετά τα Χριστούγεννα. Στη συνέχεια η ΤτΕ -μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου-, θα ανακοινώσει το ύψος των κεφαλαίων που θα πρέπει κάθε τράπεζα ξεχωριστά να εγγράφει ως προβλέψεις ετησίως, για τα επόμενα 3 έτη.

Στελέχη της τραπεζικής αγοράς εκτιμούν όπως δημοσιεύει η imerisia.gr, ότι για τη «θωράκιση» τους οι τράπεζες θα πρέπει να λάβουν πρόσθετες προβλέψεις περί τα 12δισ ευρώ.

Ο έλεγχος της BackRock στηρίζεται σε πέντε πυλώνες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση από το διεθνή οίκο, δίνεται στις εξασφαλίσεις που κατέχουν οι τράπεζες. Ο πρώτος πυλώνας αφορά την πρώτη φάση και σχετίζεται με τα στοιχεία που έδωσαν οι τράπεζες από τις βάσεις δεδομένων που διατηρούν τις λεπτομέρειες κάθε δανείου, για όλες τις κατηγορίες δανείων (στεγαστικά, καταναλωτικά και εταιρικά).

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην αξιοπιστία των διοικήσεων των τραπεζών. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα στελέχη της BlackRock, ανέτρεψαν την κακή εικόνα που τους είχε δημιουργηθεί για τις ελληνικές τράπεζες. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι διοικήσεις των τραπεζών κέρδισαν τις εντυπώσεις από την επαγγελματική τους στάση απέναντι στην BlackRock και κατάφεραν να «πείσουν» τους ελεγκτές ότι ο κλάδος είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον αντίστοιχο Ιρλανδικό.

Επίσης τα στελέχη της BlackRock προχώρησαν σε διπλοτσεκάρισμα των δανείων, αν δηλαδή οι τράπεζες τηρούσαν τα πιστοδοτικά κριτήρια κατά τη χορήγηση των δανείων. Έτσι, διαφορετικές εταιρείες διενήργησαν έλεγχο για το αν τηρήθηκαν τα πιστωτικά κριτήρια που υπήρχαν εκείνη τη χρονική περίοδο, για τα δάνεια που δόθηκαν τότε. Ζητήθηκαν δάνεια ως δείγματα που αφορούσαν διαφορετικές χρονικές περιόδους προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των κανόνων, αλλά και η αξιοπιστία της διοίκησης της τράπεζας.

Ακόμα επαναξιολογήθηκαν και τα ακίνητα που κατέχει η κάθε τράπεζα ως εξασφάλιση για τα δάνεια που έχει χορηγήσει. Η BlackRock ελέγχει αν συμφωνεί η αξία που έχει εγγράψει κάθε τράπεζα το ακίνητο, με την τρέχουσα εμπορική αξία, προκειμένου να μπορέσει να αναγνωρίσει τη συνολική, αληθινή «κάλυψη» που έχει από το συγκεκριμένο δάνειο.