Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στις 4 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

1) Αποδοχή πίστωσης – αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έργων 2011

2) Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου-Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Χανίων, για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΑΣ»

3) Ανάκληση της υπ’αριθμ. 1016/2011 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας περί της διάθεσης συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Χανίων και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού

4) Απόψεις και παρατηρήσεις επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων της εταιρείας “Silk Oil”, περιοχή Αγ. Ονουφρίου Δήμου Χανίων Ν. Χανίων

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω ασφυκτικών προθεσμιών.


Δείτε ζωντανά τη συνεδρίαση εδώ