Στον Νομό Ρεθύμνου ο νομός με την μεγαλύτερη κτηνοτροφία σε ολόκληρη την Κρήτη υπάρχει ΜΟΝΟ ένας Κτηνίατρος για να ελέγξει τα πέντε σφαγεία που λειτουργούν στον Νομό.

Το αρμόδιο τμήμα της... Περιφέρειας με επιστολή στον Περιφερειάρχη στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και στον αρμόδιο Υφυπουργό τονίζει τις δυσκολίες που υπάρχουν εν όψει μάλιστα των γιορτών.

Σε περίπτωση που δεν ληθεί το σημαντικό αυτό θέμα θα αναγκαστούμε να αναστείλουμε την λειτουργία των σφαγείων μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος .

Εκτός απο τα σφαγεία στον Νομό όπως επισημαίνεται ΄΄λειτουργούν και άλλες εγκαταστάσεις μεταποίησης ζωϊκών προϊόντων και συγκεκριμένα 5 εργαστήρια τεμαχισμού , 5 αλλαντοποιεία, 35 τυροκομεία, 3 ωοσκοπικά κέντρα , 6 ψυκτικές αποθήκες , 3 μελισσοκομικά κέντρα, 4 εργαστήρια παρακείμενου χώρου κρεοπωλείου, καθώς και 4 εγκαταστάσεις επεξεργασίας ζωϊκών υποπροϊόντων. Όλες αυτές οι εγκαταστάσεις απαιτούν έναν τακτικό και συστηματικό έλεγχο κατά την διάρκεια του έτους όπως και δειγματολειπτικούς ελέγχους΄΄ .

agroschannel.com