Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης πρόκειται να συνυπογράψουν απόψε στις 8 το βράδυ σε ειδική εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Καλεσσίων την ένταξη έργου στο πρόγραμμα ΕΤΠΑ για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων με αντλιοστάσια στον οικισμό Άνω και Κάτω Καλεσσών συνολικού κόστους 3.600.000 ευρώ.

Για το έργο που πρόκειται να κατασκευαστεί ακολουθεί το σχετικό τεχνικό δελτίο.

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.      ΔΙΚΤΥΑ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΤΚ ΚΑΛΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Κόστος

3.600.000,00

3.600.000,00

 

2.       ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ.

Με το παρόν έργο η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου πρόκειται να προβεί στην κατασκευή  Δικτύων Αποχέτευσης  Λυμάτων των Οικισμών Άνω  και Κάτω Καλεσσών του Δήμου Μαλεβιζίου .

Με τα δίκτυα αυτά θα εξασφαλιστεί η λειτουργία της ΕΕΛ των δύο οικισμών η οποία έχει ήδη ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

 

3.        ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

   Η προτεινόμενη πράξη θα υλοποιηθεί με  Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με μια εργολαβία στα πλαίσια του Ν. 3669 /08

 

4.        ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

     Συνολικά προβλέπεται να κατασκευαστούν περίπου 11.917,71 μ. αγωγών PVC σειράς 41 (διαμέτρου Φ200 μήκους 8498,53 μ., διαμέτρου Φ250 μήκους 1898,18 και διαμέτρου Φ315 μήκους 1521,00μ.), για το δίκτυο ακαθάρτων με ελεύθερη ροή.

Για τη μεταφορά των λυμάτων από τα δύο αντλιοστάσια στο βαρυτικό δίκτυο θα χρησιμοποιηθούν σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE100 τρίτης γενιάς συνολικού μήκους 762 μ. (DN110/PN10atm μήκους 325,00μ. και DN75/PN10atm μήκους 437,00μ.)

Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση του οικισμού από άποψη δόμησης, εκτιμήθηκε ότι θα απαιτηθεί η κατασκευή περίπου 450 ιδιωτικών συνδέσεων ακαθάρτων με τα αντίστοιχα φρεάτια.

Όσον αφορά τα φρεάτια, προβλέπεται συνολικά η κατασκευή 299 προκατασκευασμένων κυκλικών φρεατίων φρεατίων κατά μήκος του δικτύου από τα οποία 290 θα είναι εσωτερικής διαμέτρου 1,20μ. και 9  εσωτερικής διαμέτρου 1,50μ. στα βαθειά τμήματα του αγωγού.

Επίσης θα κατασκευαστούν δύο αντλιοστάσια..

 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΣΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

 

135: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

553.500,00

 

 

 

 

5.       ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ.

Με το παρόν έργο η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου πρόκειται να προβεί στην κατασκευή  Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων των Οικισμών Άνω  και Κάτω Καλεσών του Δήμου Μαλεβιζίου .

Προτείνεται η επεξεργασία των Λυμάτων με Σηπτική Δεξαμενή, Σύστημα Προσκολλημένης Βιομάζας,  Τεχνικό Υγροβιότοπο Επιφανειακής Ροής για αποθήκευση της Εκροής και Απολύμανση.

Προβλέπεται η  Διάθεση των Επεξεργασμένων Λυμάτων για Άρδευση αγροτεμαχίων με ελαιόδεντρα, ενώ όταν αυτό δεν είναι εφικτό η διάθεση της εκροής θα γίνεται για άρδευση πρασίνου  κατά μήκος της επαρχιακής οδού Υπάρχει σχετικό αίτημα από τον ΒΟΑΚ.

 

6.        ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

   Η προτεινόμενη πράξη θα υλοποιηθεί με Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό ( Προμήθεια και Αξιολόγηση Προσφορών) σύμφωνα με το ΠΔ  59/2007 , το Π.Δ  28/80 το άρθρο 1,& 2 του Ν2286/95 (νόμος προμηθειών του Δημοσίου).

 

7.        ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

   Το παρόν έργο θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί συνολικά με μια σύμβαση ανάθεσης προμήθειας   που θα περιλαμβάνει όλες τις πράξεις.

    Η  Ε.Ε.Λ θα περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους τμήματα.

·                                                                           Σηπτική δεξαμενή (ή Ισοδύναμη Προεπεξεργασία)

·                                                                           Δεξαμενή Τροφοδοσίας – Ανακυκλοφορίας – Εξισορρόπηση Ροής.

·                                                                           Βιολογική Επεξεργασία σε Αερόβιο Σύστημα Προσκολλημένης Βιομάζας

·                                                                           Φρεάτιο Συγκέντρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκροής.

·                                                                           Τεχνητός Υγροβιότοπος Επιφανειακής Ροής (ή Ελεύθερης Ροής)

·                                                                           Φρεάτιο Ρύθμισης Στάθμης Λεκάνης Υγροβιότοπου

·                                                                           Φρεάτιο Ανακυκλοφορίας προς τη Λεκάνη του Υγροβιότοπου.

·                                                                           Δεξαμενή Απολύμανσης.

·                                                                           Δεξαμενή Άντλησης της Εκροής.

·                                                                           Οικίσκος Ελέγχου (χώρος Ηλεκτρικού Πίνακα- Ανεμιστήρα Απόσμησης -Η/Ζ και WC)

·                                                                           Μονάδα Εξουδετέρωσης Οσμαερίων.

·                                                                           Λοιπά Έργα Υποδομής ( Διαμόρφωση χώρου, Περίφραξη , Ύδρευση, Ηλεκτροφωτισμός)

·                                                                           Καταθλιπτικός αγωγός για την τροφοδοσία διάτρητου αγωγού διανομής της ανακυκλοφορίας ( PE 3ης γεννιάς Φ63  10 atm)

·                                                                           Διατρυτος αγωγός διανομής ανακυκλοφορίας στη Λεκάνη ( PE 3ης γεννιάς Φ63  10 atm με 69 οπές 3,5mm ανά 20cm)

·                                                                           Αγωγός τροφοδοσίας λεκάνης Τεχνητού Υγροβιότοπου

·                                                                           Αγωγός παράκαμψης λεκάνης Τεχνητού Υγροβιότοπου

·                                                                           Πλήρης  εγγύηση εγκαταστάσεων 10 έτη και συντήρηση συστήματος για πέντε έτη.

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»

 

Εξάλλου σε άλλη συνάντηση-εκδήλωση που έγινε προχθές στο δήμο Αποκορώνου ο Περιφερειάρχης Κρήτης και ο Δήμαρχος Αποκορώνου συνυπέγραψαν Προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι  17.255.500  €  και συνίσταται από τρία υποέργα

·           Αγορά Γης προϋπολογισμός :  155.500 €

·          Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων  προϋπολογισμός: 6.800.000 €

·          Αντλιοστάσια δίκτυα  προϋπολογισμός: 10.300.000 €

Οι διαδικασίες  δημοπράτησης των υποέργων θα αρχίσουν άμεσα αφού το έργο έχει ενταχθεί (αρ. απόφασης 174164/30-11-11 /ΕΠΠΕΡΡΑ)  με κωδικό  2011ΣΕΟ 7580200

Επίσης δόθηκε νέα έγκριση (εγγρ.αρ 4483/8-12-2011) δημοπράτησης ,από την ΕΔΑ ΚΡΗΤΗΣ, για έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟ ΒΑ ΤΜΗΜΑ ΔΕ ΒΑΜΟΥ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ (Νο 45)  ΜΕΧΡΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ (Νο 46)  ΚΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΞΕΡΟΣΤΕΡΝΙΟΥ ΑΛΜΥΡΙΔΑΣ» προϋπολογισμού 1.900. 000 € ύστερα από την επικαιροποίηση της μελέτης  σύμφωνα με τον νέο κανονισμό   των στηθαίων ασφαλείας.

Η δημοπράτηση του έργου προγραμματίζεται  τον Ιανουάριο του 2012.