Τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα Πεζά του Δήμου Αρχανών –Αστερουσίων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος την 14η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Κανονισμού Δημοτικού Συμβουλίου
2. Έγκριση Κανονισμού ύδρευσης Δήμου Αρχανών –Αστερουσίων
3. Καθορισμός τελών δικαιωμάτων και εισφορών ύδρευσης
4. Έγκριση Κανονισμού άρδευσης Δήμου Αρχανών –Αστερουσίων
5. Καθορισμός τελών δικαιωμάτων και εισφορών άρδευσης
6. Έγκριση Κανονισμού αποχέτευσης Δήμου Αρχανών –Αστερουσίων
7. Καθορισμός τελών δικαιωμάτων και εισφορών αποχέτευσης/βιολογικού καθαρισμού
8. Έγκριση Κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αρχανών –Αστερουσίων
9. Καθορισμός των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων που παραχωρούνται για χρήση
10. Καθορισμός τιμημάτων των κοινόχρηστων χώρων που παραχωρούνται για χρήση και τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων
11. Επαναβεβαίωση ποσού 46.117,86 € τελών ύδρευσης –άρδευσης του πρώην Δήμου Αστερουσίων
12. Εκμίσθωση βοσκοτόπων
13. Ανανέωση μισθωτηρίων ΔΕΗ
14. Ανανέωση μισθωτηρίων ΟΤΕ

Σας επισυνάπτουμε τις εισηγήσεις που υπάρχουν για τα παραπάνω θέματα και σας υπενθυμίζουμε ότι η εισήγηση του 1ου θέματος σας έχουν ήδη διανεμηθεί με την αποστολή της με αρ. 24934/3-11-2011 Πρόσκλησης Δημοτικού Συμβουλίου. Τα υπόλοιπα σχετικά δικαιολογητικά βρίσκονται στο Γραφείο Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου απ’ όπου μπορείτε να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία και ενημέρωση επιθυμείτε, τόσο πριν την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και κατά τη διάρκεια του.