«Καμία παρακράτηση από τις δικαιούμενες κοινοτικές ενισχύσεις δεν γίνεται και αυτές καταβάλλονται στο ακέραιο, στον λογαριασμό του δικαιούχου», ξεκαθαρίζει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Σκανδαλίδης, σε έγγραφό του, που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει ο ανεξάρτητος βουλευτής, Λευτέρης Αυγενάκης, ο βουλευτής επισημαίνει ότι ενώ στα μέσα Νοεμβρίου ξεκίνησε η προκαταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων των δικαιούχων στην Κρήτη, αρκετοί διαπιστώνουν ότι το ποσό είναι «κουτσουρεμένο», διότι χωρίς καμία ειδοποίηση οι Ενώσεις προχώρησαν στην παρακράτηση χρημάτων με τη δικαιολογία ότι πρόκειται για ενεργοποίηση δικαιωμάτων ή χρέη.

Όπως διευκρινίζει ο υπουργός, «μόνο μετά από έγγραφη εξουσιοδότηση των δικαιούχων προς το πιστωτικό ίδρυμα, αυτό μπορεί να προβεί σε συμψηφισμό τυχόν οφειλών τους ή ταμειακής διευκόλυνσης που έχουν ήδη λάβει και πάντα μετά από πίστωση των ενισχύσεων στο λογαριασμό τους».

Ο κ. Αυγενάκης, πάντως, έχει επισημάνει ότι πολλοί αγρότες αντιδρούν στη μονομερή παρακράτηση μέρους των επιδοτήσεων από τους λογαριασμούς τους, τις οποίες περίμεναν με ανυπομονησία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν εκκρεμείς οφειλές στις Ενώσεις.