Εγκρίθηκε  από το Περιφερειακό Συμβούλιο η υποβολή στο Επιχ. Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» (ΕΣΠΑ) του έργου «Προστασία και Ανάδειξη της Λίμνης της Αγυιάς Χανίων», προϋπολογισμού 2.564.550 € .

Με την προτεινόμενη πράξη σχεδιάζονται επεμβάσεις προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία της λίμνης της Αγυιάς ως πρότυπο περιβαλλοντικό πάρκο. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη δυτική ζώνη της λίμνης που αποτελεί και την κεντρική είσοδό της, διατηρώντας ταυτόχρονα την ανατολική ζώνη ανέπαφη, καθώς εκεί υπάρχουν σήμερα τα πιο ευαίσθητα στοιχεία του οικοσυστήματος της λίμνης.

Αναλυτικότερα ο σχεδιασμός που προβλέπεται για την ανάδειξη της λίμνης σε περιβαλλοντικό πάρκο περιλαμβάνει:

•Την οριοθέτησή της με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να γίνουν σαφή τα όρια δράσης του φορέα διαχείρισης και να είναι εφικτή και αποτελεσματική η συντήρηση του χώρου.

•Την εκ νέου χάραξη και οριοθέτηση πορείας για πεζούς και ποδήλατα στη δυτική, βόρεια και νότια ζώνη.

•Τη διαμόρφωση σημείων στάσης ανά τακτά διαστήματα πορείας και σε κατάλληλα σημεία καλής οπτικής επαφής με τον φυσικό πλούτο της λίμνης. Τα σημεία αυτά αποκτούν σηματοδότηση ευδιάκριτη από μακριά, με την τοποθέτηση κατασκευών στεγάστρων ή παρατηρητηρίων του φυσικού περιβάλλοντος και της ορνιθοπανίδας, ούτως ώστε να αποτελούν σημεία αναφοράς - τοπόσημα και σημεία έλξης για τους επισκέπτες, αλλά και να δίνουν στο χώρο την αίσθηση της ανθρώπινης κλίμακας.

•Τη δημιουργία ενός κεντρικού σημείου εισόδου με κατάλληλη πληροφόρηση και σήμανση.

•Τη δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων

•Την οργάνωση και τον εμπλουτισμό της φύτευσης.

•Το σχεδιασμό και την οργάνωση του απαραίτητου αστικού εξοπλισμού (κατασκευών παρατήρησης, στεγάστρων, περιπτέρων ενημέρωσης, χώρων υγιεινής, καθιστικών, κάδων απορριμμάτων, επιγραφών ενημέρωσης, εμποδίων κίνησης, κατασκευών παιχνιδιού για μικρούς επισκέπτες, φωτιστικών).

Το έργο αυτό μαζί με τη διαμόρφωση του Υδροηλεκτρικού Σταθμού της Αγιάς, Π/Υ 500.000 €, που έχει ήδη δημοπρατηθεί, θα αποτελέσει στο μέλλον το κέντρο του περιβαλλοντικού σχεδιασμού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, καθώς ακολουθεί η κατασκευή πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων από τη λίμνη της Αγιάς προς τον Αλικιανό και τον Πλατανιά.