Στην προκήρυξη διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη του ιδιώτη που θα αναλάβει την συνολική καθαριότητα για το 2012 θα προχωρήσει ο Δήμος Χανίων. Μάλιστα για τον σκοπό αυτό θα διατεθούν 1.614.440 ευρώ.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, καθώς σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας είναι αδύνατη η εκτέλεση εργασιών καθαριότητας από τις ίδιες δυνάμεις του δήμου Χανίων.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στην απόφαση,

« Η Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου αδυνατεί να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες δεδομένου ότι διαθέτει 61 εργάτες καθαριότητας οι οποίοι απασχολούνται με τη μηχανική αποκομιδή αστικών απορριμμάτων (απορριμματοφόρα) και τη συλλογή ογκωδών αντικειμένων.

Ο Δήμος παράγει σε ημερησία βάση 150 τόνους απορρίμματα και 6 έως 8 φορτηγά ογκώδη (στρώματα παλαιά έπιπλα κλαδοκάθαρα κ.τ.λ.).

Ο Δήμος είναι τουριστικός, διαθέτει 20.000 κλίνες και είναι πρώτος προορισμός εσωτερικού τουρισμού που συνεπάγεται μεγάλο αριθμό φιλοξενούμενων σε οικίες δημοτών την ίδια περίοδο λειτουργούν 11 οργανωμένες παραλίες με καθημερινή επιμέλεια.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι απαιτήσεις να αυξάνονται κατά 50% περίπου την καλοκαιρινή περίοδο.

Ο Δήμος δεν διαθέτει μηχανικό σάρωθρο μηχάνημα πλύσης πλατειών και πεζοδρομίων και άλλα μηχανήματα συσκευές και εργαλεία που απαιτούνται και αδυνατεί να ανταπεξέλθει στην προσπάθειά του να κρατήσει το Δήμο σε καλή κατάσταση χωρίς ιδιώτη εργολάβο.

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη απόφασης όπου θα:

Α. Διαπιστώνεται αδυναμία εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα του δήμου και θα απαιτηθεί η ανάθεση σε ιδιώτη των παρακάτω υπηρεσιών:

Εργασίες σάρωσης, αποψίλωσης, ασβεστόχρωσης οδών και πλατειών, καθαρισμός ακτών και λαϊκών αγορών, πλύσιμο πεζοδρομίων και πλατειών, εκχωμάτωση ρείθρων ,πλύσιμο κάδων απορριμμάτων, αποξήλωση αφισσών, κόψιμο κλαδιών (που εμποδίζουν κυκλοφορία- ορατότητα οδών)».

Έτσι το δημοτικό συμβούλιο Χανίων αποφάσισε οι εργασίες αυτές, για το 2012, να ανατεθούν σε ιδιώτη ο οποίος θα αναδειχθεί μετά από διεθνή διαγωνισμό.

Παράλληλα αποφασίστηκε να εγγραφεί στον προυπολογισμό του 2012 πίστωση 1.614.440 ευρώ για την αμοιβή του αναδόχου που θα κερδίσει τον διαγωνισμό, τους όρους του οποίου θα επεξεργαστεί η Οικονομική επιτροπή του Δήμου.

Να σημειωθεί πως στην σχετική ψηφοφορία απείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Κ.Βιρβιδάκης, Άρης Παπαδογιάννης, Λ. Γούλας, Χ.Μυλωνάκη, ενώ κατά ψήφισε ο Ν.Παπαντωνάκης .

Flashnews