Μείωση της τάξεως του 11,6% (με βάση τον όγκο) σημείωσε η οικοδομική δραστηριότητα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, μείωση κατά 14% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 21% στην επιφάνεια και κατά 11,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010, παρουσίασε κατά το μήνα Αύγουστο 2011 το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής και δημόσιας) στο σύνολο της χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ανήλθε σε 2.335 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 423.1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.636,4 χιλιάδες m3 όγκου.

Το μέγεθος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας ανήλθε σε 2.313 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 416 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.602,7 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 14,2% στον αριθμό των αδειών, κατά 20,8% στην επιφάνεια και κατά 11,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.

Αντίστοιχα το μέγεθος της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας κατά το μήνα Αύγουστο 2011, ανήλθε σε 22 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 33,7 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Αύγουστο 2011, είναι 2,1%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο 2010 έως τον Αύγουστο 2011, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες ανήλθε σε 39.853 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7.602,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 28.371,3 χιλιάδες m3 όγκου.

Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 23,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 32,1% στην επιφάνεια και κατά 30,3% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2009-Αυγούστου 2010.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Σεπτεμβρίου 2010 - Αυγούστου 2011 η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει μείωση κατά 23,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 32,5% στην επιφάνεια και κατά 30,1% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2009 - Αύγουστου 2010.

Το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2011, η συνολική οικονομική δραστηριότητα εμφανίζει μείωση κατά 30,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 42,4% στην επιφάνεια και κατά 37,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο οκτάμηνο του 2010.

Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 30,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 42,2% στην επιφάνεια και κατά 37,3% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Αύγουστου 2010.

 

in.gr