Δυο σημαντικά προγράμματα "γκρέμισε"ο Καλλικράτης:

  • Πρόγραμμα ΑμΕΑ Ροδαυγή

Το πρόγραμμα ΑΜΕΑ Ροδαυγή που απευθύνεται σε άτομα με εκπαιδεύσιμη νοητική στέρηση είχε ξεκινήσει από το 1988 και λειτουργούσε στα πλαίσια της τότε διορισμένης Νομαρχίας Ηρακλείου. Την προσπάθεια αυτή συνέχισαν οι αιρετοί Νομάρχες σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης. Το πρόγραμμα στήριξε και το ΤΕΙ Κρήτης που παραχώρησε τον χώρο για να στεγαστεί η «Ροδαυγή» .

Σήμερα έχει ανασταλεί η λειτουργία του, επειδή μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη δεν έχει βρεθεί ο φορέας που θα αναλάβει την συνέχιση της δράσης του. Τα παιδιά βρίσκονται όλη μέρα σπίτι με τους γονείς τους οι οποίοι είναι έντονα αγανακτισμένοι καθώς η φροντίδα που απαιτείται γι' αυτα είναι σημαντική.

  • Πρόγραμμα "Αριάδνη"

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) "Αριάδνη" υπολειτουργεί καθώς παρουσιάζει αδυναμία εξεύρεσης πόρων αλλά και έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού που είναι απαραίτητο για την απρόσκοπτη λειτουργία του. Το δίκτυο υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ στην Κρήτη συμβάλλει ουσιαστικά στην επανένταξη των εξαρτημένων ατόμων, μέσα από ένα πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων. Το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ φιλοξενεί κάθε μήνα πάνω από 600 παιδιά.