Το θέμα της κατασκευής υποσταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Ακρωτηρίου, ήταν αντικείμενο συνάντησης, σήμερα Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 το πρωί, στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων.

Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Χανίων, Μανόλης Σκουλάκης, ο Αντιδήμαρχος αρμόδιος σε θέματα Πολεοδομίας Νίκος Ξυνίδης, ο Αντιδήμαρχος αρμόδιος σε θέματα του Ακρωτηρίου, Μανούσος Λιονάκης, ο Τομεάρχης Ηλεκτρολογικών Μελετών Εξοπλισμού & Καλωδιακών Γ.Μ. της ΔΕΗ Εμμανουήλ Κορωνιωτάκης, ο μηχανολόγος – μηχανικός της Επιχείρησης κ. Καραμάνος, ο Δ/ντή της ΔΕΗ Χανίων, Μανώλης Κουφάκης και ο προέδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αρωνίου Δημήτρης Αναστασάκης.

Αποφασίστηκε η εξεύρεση και αγορά οικοπέδου για την εγκατάσταση του συγκεκριμένου υποσταθμού, σε ελεύθερο οικοπεδικο χώρο, πράγμα που θα γνωστοποιηθεί στο κοινό με ανακοίνωση της ΔΕΗ.