Με θέμα την εκλογή των λοιπών, εκτός του Προέδρου, μελών της Διοικητικής του Επιτροπής. πραγματοποιήθηκε  συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης.

Μετά από μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τα λοιπά, εκτός του Προέδρου, μέλη της Διοικητικής Επιτροπής ως εξής:

Ευάγγελος Μανιουδάκης, Α’ Αντιπρόεδρος,
Εμμανουήλ Ψαρουδάκης, Β’ Αντιπρόεδρος,
Πολιουδάκης Γεώργιος, Γεν. Γραμματέας,
Προβιάς Δημήτριος, Οικον. Επόπτης

Υπενθυμίζεται ότι Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής έχει ήδη ανακηρυχθεί από την Εκλογική Επιτροπή ο επικεφαλής του συνδυασμού ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Γεώργιος Γιακουμάκης.