Πάνω από 20 μεγάλα δημόσια έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συνολικού προϋπολογισμού 85 εκατομμυρίων ευρώ, πρόκειται να προκηρυχτούν άμεσα και μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου του 2012 όπως αποφασίστηκε σε συσκέψεις υπό τον υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παντελή Τζωρτζάκη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου, πρόκειται για έργα με μεγάλη σημασία για τη μεταρρύθμιση του Δημόσιου, που θα χρηματοδοτηθούν από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Διοικητική Μεταρρύθμιση».

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα έργα του υπουργείου Εσωτερικών για το Εθνικό Ληξιαρχείο που θα οδηγήσουν σε συνδυασμό με την υφιστάμενη υποδομή του Εθνικού Δημοτολογίου, στη συγκρότηση του Εθνικού Μητρώου Πολιτών, και τα οποία αποτελούν μέρος του ευρύτερου προγράμματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την Ενιαία Διαχείριση Σχέσεων Κράτους Πολιτών και Επιχειρήσεων.

Παράλληλα προωθούνται οι διαδικασίες έγκρισης χρηματοδότησης και η συγκρότηση των σχετικών διακομματικών επιτροπών, για την προκήρυξη και τη δημοπράτηση του έργου Σύζευξις ΙΙ για τη μείωση του κόστους των επικοινωνιών κατά 50%.


in.gr