Σε απάντηση ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης προς το Υπουργείο Υποδομών, σχετικά με την πρόοδο της αποπεράτωσης της παράκαμψης Μαλίων ο Υφυπουργός Υποδομών κ. Μαγκριώτης απάντησε θετικά.

Συγκεκριμένα, ο κ . Μαγκριώτης διευκρινίζει στον κ. Παρασύρη, ότι η αρτηρία «Μάλια –όρια Νομών Ηρακλείου – Λασιθίου» - Παράκαμψη Μαλίων θα δοθεί στην κυκλοφορία πριν το τέλος του τρέχοντος έτους.

Όσον αφορά στο έργο «Ολοκλήρωση Παράκαμψης Μαλίων», με τον οποίο θα κατασκευαστεί ο ημικόμβος Μαλίων καθώς και το παράπλευρο οδικό δίκτυο στην περιοχή, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης της επικαιροποίησης της Οριστικής μελέτης από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, όπως αυτή προβλέπεται από την από 13.5.2010 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με το υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ έργα.

Επιπλέον, έχουν ήδη συνταχθεί τα Συμβατικά Τεύχη Δημοπράτησης και συνεπώς μόλις γίνει η ένταξη του έργου θα δημοπρατηθεί άμεσα.

Σημειώνεται ότι με το έργο που θα δημοπρατηθεί προβλέπεται να οδηγηθούν τα όμβρια του ρέματος Χαμόπρινας, μέσω νέου κλειστού αποχευτευτικού αγωγού στον υφιστάμενο αγωγό ομβρίων του οικισμού Μαλίων.