Άλλοι συλλαμβάνονται για τα χρέη που δεν πληρώνουν στο δημόσιο και άλλοι... «προσλαμβάνονται» για να τα εισπράττουν. Το υπουργείο Οικονομικών ουσιαστικά «επικηρύσσει» τους φοροφυγάδες, συνάπτοντας συμβόλαιο «τιμής» με επίλεκτους ελεγκτές από τις υπηρεσίες του, στους οποίους εκχωρεί εξουσίες και υπόσχεται παχυλές αμοιβές, την ίδια ώρα που τους απειλεί πως θα τους «ξυρίσει» εάν δεν καταφέρουν να «πάρουν κεφάλια».

Ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος υπέγραψε χθες την προκήρυξη θέσεων για τον διορισμό 975 «αδιάφθορων» που θα αναλάβουν την βεβαίωση και αναγκαστική είσπραξη οφειλών, στις μεγάλες ΔΟΥ της Αττικής. Πρόκειται για νέα υπηρεσία που θα αποκτήσει πανελλαδική κάλυψη, θα στελεχώνεται από ελεγκτές-κομάντο με υπερεξουσίες και εμπειρία και η οποία σκοπό έχει να κάνει εφιάλτη τη ζωή, σε όποιον χρωστά και δεν πληρώνει στο δημόσιο.

Έργο των Ελεγκτών είναι ουσιαστικά να κόβουν πρόστιμα και να τα εισπράττουν «με το ζόρι» για λογαριασμό του κράτους. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουν:

-          να εντοπίζουν στόχους φοροδιαφυγής και να οργανώνουν σχέδιο συλλήψεώς της

-          να κυνηγούν τους οφειλέτες, να βρουν και να τους κατάσχουν τις περιουσίες, ακόμα και αν αφεθούν ελεύθεροι από τα δικαστήρια –λόγω πχ υπαγωγής τους στο άρθρο 99 κλπ. 

Όσοι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών επιλεγούν για τις θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους υπογράφουν «συμβόλαιο αποδοτικότητας», στο οποίο περιγράφονται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι που αναλαμβάνουν να επιτύχουν, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μόλις οκτώ μηνών.

Θα απολαμβάνουν ιδιαίτερα υπηρεσιακά αλλά και οικονομικά κίνητρα. Οι υψηλές αμοιβές τους όμως συναρτώνται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και χορηγούνται μόνο εφόσον επιτευχθούν οι ποσοτικοί και ποιοτικοί αυτοί στόχοι.

 Οι Ελεγκτές θα αξιολογούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά επαναξιολογούνται και ενδιάμεσα, ώστε να ελεγχθεί εάν επιτεύχθηκαν οι στόχοι και οι υποχρεώσεις που ανέλαβαν. Αν αποτύχουν, απαλλάσσεται αυτομάτως των καθηκόντων τους.

Από την επιτυχία ή μη των Ελεγκτών όμως, επηρεάζεται επίσης η καριέρα και το μέλλον των διευθυντών των εφοριών όπου υπάγονται.

Οι Ελεγκτές θα επιλεγούν μετά από γραπτές εξετάσεις ενώ οι επιτυχόντες θα υποβληθούν και σε προσωπική συνέντευξη από Ειδική Επιτροπή, προκειμένου να κριθούν για την προσωπικότητα και την  εν γένει ικανότητά τους που απαιτεί η θέση (όπως περιγράφεται στην εγκύκλιο: κύρος, οξυδέρκεια, ευφυΐα, υπηρεσιακός ζήλος κλπ.).

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν, με νεότερη απόφαση, στο άμεσο χρονικό διάστημα για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας, καθώς και τον τόπο και το χρόνο της συνέντευξης τους από την Ειδική Επιτροπή.