Ψήφισμα για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ενέκρινε ομόφωνα με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων.

Το κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:

«Τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» καλύπτουν - από το 1998 οπότε και αναπτύχθηκαν οργανωμένα σε όλη τη χώρα έως και σήμερα - βασικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, προσφέροντας σημαντική βοήθεια σε 100.000 χιλιάδες και πλέον συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού της χώρας μας και ιδιαίτερα της τρίτης ηλικίας και των ΑμεΑ.

Η χρηματοδότηση των εν λόγω προγραμμάτων, διασφαλίσθηκε, όπως είναι γνωστό, από την Κυβέρνηση για την περίοδο από 1-1-2011 μέχρι 31-12-2011, μέσω του ΕΣΠΑ και δη μέσω της πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού».

Δυστυχώς όμως και ενώ βρισκόμαστε λίγες μόλις ημέρες πριν από τη διακοπή της χρηματοδότης των εν λόγω προγραμμάτων από την παραπάνω πηγή, τα συναρμόδια Υπουργεία δεν έχουν εξεύρει έως σήμερα εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης τους, που θα διασφαλίσουν τη συνέχιση του προγράμματος και για τα επόμενα χρόνια.

Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια να φαντάζει εξαιρετικά πιθανή η διακοπή λειτουργίας του επιτυχημένου αυτού προγράμματος, το οποίο έχει παράσχει σημαντικότατη βοήθεια σε χιλιάδες συμπολίτες μας (κυρίως άτομα ηλικιωμένα και ΑμεΑ), που έχουν πραγματική ανάγκη και που σε αντίθετη περίπτωση, θα παρέμεναν κοινωνικά αποκλεισμένοι χωρίς καμία βοήθεια ενώ θα οδηγήσει και στην ανεργία τους περίπου 4.000 εργαζομένους στο πρόγραμμα αυτό, οι οποίοι είναι αυτοί που το στηρίζουν καθημερινά με τις σημαντικές υπηρεσίες που παρέχουν στους ωφελούμενους αυτού.

Αν στα παραπάνω συνυπολογίσουμε:

→την ανεπαρκή χρηματοδότηση των ΟΤΑ, η οποία επιτείνεται ειδικά αν λάβουμε υπόψη τις αυξημένες αρμοδιότητές τους στο πλαίσιο του Καλλικράτη.

→το τεράστιο κοινωνικό κόστος που θα προκληθεί από ενδεχομένη διακοπή της λειτουργίας των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», ιδιαίτερα σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία, όπως η σημερινή,τότε γίνεται εύκολα αντιληπτή η ανάγκη να καταβληθεί από την Κυβέρνηση κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση πρόσθετων επαρκών πόρων – εθνικών ή ευρωπαϊκών - προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση και απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος.

Για το λόγο αυτό ως Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων:

1. απαιτούμε να βρεθούν άμεσα εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης - από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους - που θα διασφαλίσουν τη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και τα επόμενα χρόνια.

2. Στηρίζουμε και συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των εργαζομένων για την κατοχύρωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, επισημαίνοντας πως αποτελούν θεμέλιο λίθο στην επιτυχία του προγράμματος. Ζητούμε από την Κυβέρνηση όπως εξεύρει μια μόνιμη λύση για το ανθρώπινο δυναμικό των προγραμμάτων προκειμένου αυτό να συνεχίσει να προσφέρει αποτελεσματικά τις υπηρεσίες του στους ηλικιωμένους και ανήμπορους συμπολίτες μας και μετά τις 31-12-2011.