Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης σε ανακοίνωσή του αναφορικά με την πρόθεση του υπ.Παιδείας να καταργήσει το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων καλεί όλους τους βουλευτές και τους εκπροσώπων φορέων της Κρήτης να αντιδράσουν άμεσα.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση του ΤΕΙ Κρήτης αναφέρονται τα εξής :

" Η Κρήτη και ο Τουρισμός

Ο Τουρισμός αποτελεί σήμερα τη βασική οικονομική δραστηριότητα στην Κρήτη και τη χώρα μας ευρύτερα. Είναι η μόνη βιώσιμη απάντηση στην κρίση. Όμως, διαπιστώνεται χρόνο με το χρόνο ότι υπάρχει έντονος ανταγωνισμός στη Μεσόγειο και κορεσμός της ζήτησης από τις παραδοσιακές αγορές, οι οποίες επίσης βιώνουν την κρίση. Η ελπίδα ανάκαμψης μπορεί να προέλθει από αναδυόμενες αγορές και από καινούρια τμήματα της αγοράς. Υπάρχει άμεση ανάγκη για διαφοροποίηση στον ελληνικό Τουρισμό, για έμφαση στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, για πραγματικό επαγγελματισμό και σωστό σχεδιασμό σε νέες βάσεις.
Η άρτια εκπαίδευση μελλοντικών στελεχών του Τουρισμού, η έρευνα και οι αναπτυξιακές δράσεις για ποιοτική αναβάθμιση και διεύρυνση της τουριστικής οικονομίας της Κρήτης αποτελούν πλέον αδιαμφισβήτητη ανάγκη.

Η απειλή

Όμως η Κρήτη απειλείται άμεσα να απογυμνωθεί από τις Ανώτατες Τουριστικές Σπουδές και να αφαιρεθεί το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης από το χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Για τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2011 το Υπ. Παιδείας δεν ενέκρινε την εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα μας. Στο επόμενο πολύ σύντομο διάστημα κρίνεται ο αριθμός των Τμημάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων που θα παραμείνουν σε λειτουργία στα ΤΕΙ της Χώρας. Από το Υπουργείο Παιδείας διέρρευσε η πληροφορία ότι θα διακοπεί οριστικά η λειτουργία στα Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που δεν είχαν εισαγωγή φοιτητών το 2011.

Με τον τρόπο αυτό προδιαγράφεται και η οριστική διακοπή της λειτουργίας του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης, όταν την ίδια στιγμή προκρίνεται η λειτουργία όμοιων Τμημάτων σε άλλες περιοχές με αναντίστοιχη τουριστική δραστηριότητα ή εκπαιδευτική επίδοση.

Η απόφαση αυτή είναι πρωτοφανής και εμφανέστατα άδικη και για την Κρήτη, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 23% του Τουρισμού στην Ελλάδα και χαρακτηρίζεται συχνά από επίσημα χείλη ως η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού.

Η αφαίρεση του Τμήματος από το ΤΕΙ ενέχει άμεσους και μεσοπρόθεσμους κινδύνους για την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος, την απαξίωση και την υποβάθμισή του, με αλυσιδωτές επιπτώσεις στη συνολική οικονομική δραστηριότητα.

Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας

Κρίνεται βιαστική και επιεικώς ακατανόητη. Το Υπουργείο ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει ζήτηση για τουριστικές σπουδές και προτίθεται να τις συμπτύξει σε πανελλήνιο επίπεδο. Όμως ζήτηση υπάρχει αφού:

- Ο αριθμός των εισαγόμενων φοιτητών κάθε χρόνο στα Τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι σχετικά μικρός επειδή σε αυτά, στις Εισαγωγικές Εξετάσεις υπάρχει εξέταση σε ειδικό μάθημα (ξένη γλώσσα) στο οποίο επιπλέον απαιτείται η «βάση του 10», ενώ αυτό έχει καταργηθεί από τα συγγενικά και άλλα Τμήματα.

- Λειτουργούν σήμερα δεκαεννέα προγράμματα τουριστικών σπουδών σε ιδιωτικά Κέντρα Ελεύθερων Σπουδών στην Επικράτεια.

- Το 2011, 33 πτυχιούχοι από άλλα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ έκαναν αίτηση για να εισαχθούν στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης με κατατακτήριες εξετάσεις, όμως λόγω τυπικών περιορισμών του Υπ. Παιδείας δεν μπορούσαν να γίνουν δεκτοί!

Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να μην επιτρέψει την εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012 ουσιαστικά ατεκμηρίωτη και άδικη καθώς οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για τον αποκλεισμό αυτό δεν εκτιμήθηκαν σωστά:

- Ο δείκτης «αριθμός των πρωτοετών φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010/11 που πήραν συγγράμματα μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ» δεν αντανακλά την πραγματικότητα, καθώς η πλειονότητα των φοιτητών του Τμήματος μας δεν έλαβε βιβλία μέσω του συστήματος «Εύδοξος». Αυτό προέκυψε επειδή το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης, προσπαθώντας να συμβάλει στον εξορθολογισμό των δαπανών και την εξοικονόμηση πόρων, με απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Κρήτης, διένειμε συγγράμματα από τα αποθέματα της Βιβλιοθήκης του. Παρατηρείται επομένως το οξύμωρο, το Τμήμα να «τιμωρείται» για την προσπάθειά του να εξοικονομήσει πόρους. Η παράμετρος αυτή, μολονότι είχε τεθεί από εμάς υπόψη της Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας σε Συνόδους των Προέδρων ΤΕΙ, αγνοήθηκε.

- Ο δείκτης «ενεργοί, τακτικοί φοιτητές» επίσης, δεν εκτιμήθηκε σωστά για το Τμήμα, καθώς οι ενεργοί φοιτητές μας ανέρχονται στο σημαντικό αριθμό των 1.080, στο σύνολο των 1.135 εγγεγραμμένων. Η αναλογία αυτή κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική.

- Ο δείκτης «μέσος όρος Πτυχιούχων ανά έτος» επίσης κρίνεται ιδιαίτερα υψηλός εφόσον στο Τμήμα ανέρχεται στους 98 πτυχιούχους/έτος..

- Ο δείκτης «μέσος χρόνος απόκτησης Πτυχίου» στο Τμήμα είναι, 5,5 έτη και θεωρείται ικανοποιητικός, συγκριτικά με τα άλλα Τμήματα των ελληνικών ΑΕΙ, για ένα πρόγραμμα σπουδών τεσσάρων ετών με εξάμηνη Πρακτική Άσκηση και μια απαιτητική Πτυχιακή Εργασία.

- Το κόστος λειτουργίας του Τμήματος είναι εξαιρετικά χαμηλό και ένα από τα χαμηλότερα μεταξύ των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης.

Το ΤΕΙ Κρήτης και οι Τουριστικές Σπουδές

Είναι γεγονός ότι οι τουριστικές σπουδές την Ελλάδα μέχρι τώρα ήταν, συχνά, σχετικά παρωχημένου και αποσπασματικού χαρακτήρα. Σε πολλές περιπτώσεις δεν έκαναν αναπροσαρμογές σε σχέση με τις διεθνείς εξελίξεις στην τουριστική δραστηριότητα και στην τουριστική εκπαίδευση, τις πραγματικές ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας και της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας, ενώ τα προγράμματα σπουδών παρουσιάζονταν αρκετά ομοιόμορφα και χωρίς σαφείς, μολονότι επιβεβλημένες, διαφοροποιήσεις μεταξύ τους.

Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης έχει μακριά ιστορία στις τουριστικές σπουδές. Όμως, τα τελευταία μερικά χρόνια, η έλλειψη σαφούς πολιτικής στην τουριστική εκπαίδευση και άλλοι παράγοντες είχαν οδηγήσει το Τμήμα σε απαξίωση και μαρασμό ( π.χ. υπερβολικός αριθμός εισακτέων στο παρελθόν, δραματική μείωση στη συνέχεια κ.ά.)

Το Τμήμα, ανταποκρινόμενο στις επιταγές της σύγχρονης πραγματικότητας και στην προσπάθειά του να αναβαθμίσει τις προσφερόμενες σπουδές έχει προχωρήσει σε μία σειρά μέτρων:

- Αναμόρφωση Προγράμματος Σπουδών σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις στην τουριστική εκπαίδευση και τις ανάγκες του ελληνικού και του κρητικού τουριστικού προϊόντος (διοίκηση τουριστικών οργανισμών και υπηρεσιών φιλοξενίας και βιώσιμη ανάπτυξη/ εναλλακτικός τουρισμός κ.ά.).

- Έμφαση στην έρευνα (διοργάνωση συνεδρίων, επιστημονικές δημοσιεύσεις, forum παρουσίασης ερευνητικών εργασιών).

- Έμφαση στις συνεργασίες (ιδιαίτερα ενεργός συμμετοχή στη μελέτη ίδρυσης του Ινστιτούτου Αριστείας, Καινοτομίας και Έρευνας στον Τουρισμό - ΙΑΚΕΤ, ερευνητικά προγράμματα).

Στόχοι, λοιπόν, για το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης είναι:

- Να αποτελέσει Κέντρο Αριστείας στις Τουριστικές Σπουδές.

- Να στηρίξει τις τουριστικές επιχειρήσεις, τόσο με την παραγωγή ικανών αποφοίτων όσο και με τη σύνδεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με τις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας.

- Να προσαρμόζεται στις ανάγκες της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας και της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού και της Χώρας.

- Να αναπτύξει εξωστρεφείς δράσεις με στόχο να αποτελέσει κέντρο αριστείας στην τουριστική εκπαίδευση και έρευνα στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

- Στο ευρύτερο πλαίσιο του ΤΕΙ Κρήτης, που είναι το πρώτο ΤΕΙ στην Ελλάδα στην έρευνα και πάνω από αρκετά Πανεπιστήμια της χώρας, να δώσει πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην έρευνα. Ήδη οι ερευνητικές δημοσιεύσεις του μόνιμου ακαδημαϊκού προσωπικού σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές ξεπερνούν τις 30 τα τελευταία πέντε χρόνια ενώ οι ετεροαναφορές στο επιστημονικό τους έργο ξεπερνούν τις 250. Η έρευνα στηρίζεται και μέσα από ενέργειες, όπως η σειρά Ερευνητικών Σεμιναρίων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, αλλά και η συμμετοχή των μελών του σε πλήθος Προγραμμάτων και συνεδρίων στη χώρα και το εξωτερικό.

- Να αυξήσει σημαντικά το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους συνεργάτες που διαθέτει, με αξιόλογο επιστημονικό και ερευνητικό έργο, αλλά και με ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία στον τουριστικό σχεδιασμό και στην τουριστική αγορά.

Σήμερα, το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης:

- Προσφέρει ένα σύγχρονο, διαφοροποιημένο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες τάσεις στη τουριστική εκπαίδευση διεθνώς και τοπικά, για υψηλού επιπέδου εκπαιδευμένα στελέχη, με έντονο πνεύμα επιχειρηματικότητας σε ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης, που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας, αλλά και της χώρας και στην οικονομική τους ανάπτυξη. Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα καλύπτουν όλο το φάσμα του τουρισμού (ταξίδια, φιλοξενία, διοίκηση και σχεδιασμό προορισμών, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιώσιμη ανάπτυξη) με επιστημονική αρτιότητα.

- Το Πρόγραμμα Σπουδών υλοποιείται εκεί που αυτό ανήκει, δηλαδή σε μία από τις κατεξοχήν τουριστικές περιοχές της Ελλάδας.

- Προσφέρει ιδανικά το χώρο άσκησης των φοιτητών πολύ κοντά στο χώρο σπουδών τους, παρέχοντας τη μέγιστη διασύνδεση σπουδών, επαγγελματικής άσκησης και σταδιοδρομίας. Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Επάγγελμα με επαρκή χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ διασφαλίζει την ποιότητα της Πρακτικής Άσκησης.

- Δίδει τη δυνατότητα διεξαγωγής πρωτότυπης έρευνας στο εγγύς οικονομικό περιβάλλον και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της στον τουριστικό προορισμό ‘Κρήτη’ συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του νησιού και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του.

- Με δράσεις εξωστρέφειας αναδεικνύει διεθνώς το τουριστικό γίγνεσθαι του νησιού σε όλα τα επίπεδα (εκπαίδευση, έρευνα, τουριστική δραστηριότητα).

Η αναγκαιότητα

Η Υπουργός Παιδείας με επιστολής της από 1ης Νοεμβρίου 2011 προς τα ΤΕΙ προδιαγράφει τον περιορισμό των Τμημάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων από τα επτά σημερινά σε τρία μόνον.

Η απάντηση των φορέων και της κοινωνίας της Κρήτης πρέπει να είναι σαφής:

-Απαιτούμε αναστροφή της απόφασης μη εισαγωγής φοιτητών. Να γίνει κανονική εισαγωγή φοιτητών από το 2012-2013 και στο εξής, για Σπουδές Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων σε πλήρες ομότιτλο Πρόγραμμα Σπουδών Πρώτου Πτυχίου, στο πλαίσιο της ενιαίας λειτουργίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Κρήτης .

-Να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων το ΤΕΙ Κρήτη.

-Οι αιρετές και διοικητικές αρχές, οι εκπρόσωποι των Κρητών στο Κοινοβούλιο, οι φορείς του Τουρισμού και οι απλοί πολίτες που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στην τουριστική βιομηχανία του νησιού, να κάνουν άμεσες παρεμβάσεις για τη διατήρηση των Ανώτατων Τουριστικών Σπουδών στο νησί.

-Οι Βουλευτές του νησιού να κάνουν συντονισμένες παρεμβάσεις στη Βουλή και προσωπικές παραστάσεις στους Υπουργούς Παιδείας και Τουρισμού για την απρόσκοπτη συνέχιση της Λειτουργίας του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων στο ΤΕΙ Κρήτης.

Οι επόμενες λίγες ημέρες είναι κρίσιμες."