Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, ψήφισε τους Κανονισμούς Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης / Βιολογικού, χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων με τις υπ΄ αριθμό 392/2011, 394/2011 , 396/2011 ,398/2011 Αποφάσεις που ελήφθησαν κατά πλειοψηφία.

Οι αποφάσεις μας κινήθηκαν στη λογική της προστασίας των πολύτιμων φυσικών πόρων και της κοινωνικής ευαισθησίας στην αντιμετώπιση των ειδικών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού.
Επίσης στη λογική της ενοποίησης του πλαισίου εφαρμογής των κανονισμών και στις τρεις δημοτικές ενότητες. Η πολιτική μας απόφαση είναι να εξασφαλίσουμε τη πρόσβαση όλων των δημοτών μας σε ποιοτικές υπηρεσίες, το κόστος των οποίων θα επιμερίζεται αναλογικά και ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.

Σε όλες τις περιπτώσεις των τελών, προβλέπεται κλιμακωτή αύξηση των τιμών ανάλογα με τη χρήση των υπηρεσιών. Αυτό εξασφαλίζει αρχικά τη φθηνότερη δυνατή πρόσβαση όλων των δημοτών στις υπηρεσίες αλλά και το σεβασμό των φυσικών πόρων από την αλόγιστη χρήση τους.

Με βάση και τις παρούσες συνθήκες οικονομικής κρίσης προβλέπεται μείωση των τελών για τις παρακάτω κατηγορίες του πληθυσμού:

1. Τρίτεκνοι: 20%
2. Πολύτεκνος: 30%
3. ΑΜΕΑ (με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας ίσο ή άνω του 67%): 40%
4. Σε ειδικές περιπτώσεις μετά από γνωμάτευση της Κοινωνικής Υπηρεσίας και απόφαση ΔΣ προβλέπεται έκπτωση το ποσοστό της οποίας ορίζεται με απόφαση ΔΣ

Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στους συνημμένους πίνακες , στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων και των οικισμών του Δήμου, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου.