Κατασχέθηκε φορτίο, με φιστίκια τύπου Αιγίνης (Πιστάκια) με κέλυφος, βάρους 15.000 κιλά, προέλευσης Αιγύπτου, γιατί στο δείγμα που πήραν οι γεωπόνοι της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στις 2 Φεβρουαρίου, η περιεκτικότητα σε αφλατοξίνες ήταν πάνω από τα επιτρεπτά όρια, όπως προέκυψε από τις αναλύσεις που έκανε το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Με εντολή του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτη Ψωμιάδη και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Δημητρίου Ευθυμιάδη, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, το προϊόν κρίθηκε ακατάλληλο, μη σύμφωνο με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, δεν επετράπη η εισαγωγή του και ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μη διατεθεί στις αγορές της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.