Τη Δευτέρα 19/12/2011 αρχίζουν οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων κοινής ωφέλειας των οργανισμών ΔΕΗ και ΔΕΥΑΗ για το έργο της οδού Παρασκευοπούλου, όπως αυτό αποφασίστηκε μετά από συνεργασία του Αντιδημάρχου της Διεύθυνσης κ. Καμπανού, των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου, καθώς και στελεχών της ΔΕΗ και της ΔΕΥΑΗ.

Δόθηκε Άδεια Εκσκαφής χωρίς να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της, από την Λ. Παπαναστασίου προς την οδό Μ. Γεωργιάδη.

Επισημάνθηκε και στους δύο οργανισμούς (ΔΕΗ & ΔΕΥΑΗ) να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο βάθος της κατασκευής των δικτύων, προκειμένου να μην παρουσιαστούν προβλήματα, κατά την ανάπλαση της οδού. Επίσης λόγω εορταστικής περιόδου, να διευκολυνθεί η πρόσβαση των Δημοτών της περιοχής προς τις οικίες τους.

Η Δημοτική Αρχή ζητάει την κατανόηση των δημοτών, λόγω αναγκαιότητας των εργασιών, και Στελέχη του Δήμου θα είναι παρόντα να αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματα πιθανόν προκύψουν, κατά την εκτέλεση του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το ΕΣΠΑ.