Συνεχίζονται οι εξαγωγές εσπεριδοειδών με βελτιωμένους ρυθμούς. Οι τιμές πώλησης είναι αντίστοιχες των περσινών και οι τιμές στην παραγωγή προσαρμοσμένες σε αυτές της ζήτησης.

Οι εξαγωγές ακτινιδίων γίνονται με χαμηλές τιμές και μικρή ροή κυρίως προς τρίτες χώρες.

Στα δε κηπευτικά οι εξαγωγές γίνονται με πολύ χαμηλούς ρυθμούς και τιμές. Παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες έλλειψη μεταφορικών μέσων που οφείλεται στην μη ύπαρξη επιστροφής φορτίων λόγω μείωσης των εισαγωγών.

Όπως αναφέρει στον ΑγροΤύπο ο κ. Γ. Πολυχρονάκης, ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT – HELLAS, «παρά τους ελέγχους που γίνονται από μικτά συνεργεία γεωπόνων και ΣΔΟΕ, συνεχίζουν βαλκάνιοι και Έλληνες «έμποροι» να προχωρούν σε εξαγωγές ατυποποίητων προϊόντων, που δυσφημούν την φήμη των ελληνικών προϊόντων και δημιουργούν πτωτικές τάσεις στις τιμές τους. Απαιτείται αυστηρή εφαρμογή τόσο των ποιοτικών στάνταρ των ελληνικών φρούτων όσο και των φορολογικών υποχρεώσεων των δραστηριοποιημένων προς εξαγωγή εμπόρων».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Στατιστικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, οι εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών για την εβδομάδα 10 – 16/12/2011, είναι οι εξής:

Μανταρίνια 8.125 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 13.564 τόνων

Πορτοκάλια 28.539 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 39.102 τόνων

Λεμόνια 118 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 61 τόνων

Γκρέϊπ Φρουτ 78 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 67 τόνων

Ακτινίδια 15.545 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 14.933 τόνων

Αγγούρια 2.766 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 3.241 τόνων

Μήλα 5.776 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 5.850 τόνων

Σταφύλια 66.809 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 68.603 τόνων

(agrotypos.gr)