Αναφερόμενος στην πολιτική του υπουργείου Οικονομικών για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο ο κ. Βενιζέλος, μιλώντας στην Βουλή, είπε ότι το υπουργείο Οικονομικων οργανώνει τη συνεργασία του με τις μεγάλες εισπρακτικές εταιρείες οι οποίες εξειδικεύονται στην είσπραξη ιδιωτικών χρεών και τραπεζικών χρεών. 

Επίσης είπε ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία επιλογής νομικών και λογιστικών συμβούλων για να διαχειριστούν τα ληξιπρόθεσμα. 

Για τον συμψηφισμό των οφειλών, είπε ότι προβλέπεται και εφαρμόζεται, πρέπει, όμως η ανταπαίτηση να είναι βεβαία και εκκαθαρισμένη και πρέπει να αφορά το νομικό πρόσωπο του δημοσίου. Πολλές φορές δημιουργείται η εντύπωση σε κάποιους οφειλέτες του δημοσίου ότι έχουν ανταπαίτηση η οποία δυστυχώς δεν αφορά το δημόσιο στενά, το νομικό πρόσωπο του δημοσίου αλλά άλλη οντότητα του δημόσιου τομέα. Άρα, υπάρχει ένα σοβαρό νομικό πρόβλημα να αντιταχθεί αυτή η απαίτηση προς συμψηφισμό και μπορεί να μην είναι βεβαία και εκκαθαρισμένη η απαίτηση.

Οι οδηγίες που έχουμε δώσει, πρόσθεσε, είναι να προωθούνται όλοι οι συμψηφισμοί στα όρια της ταμειακής αντοχής του δημοσίου και στα όρια της εκπλήρωσης των δημοσιονομικών μας στόχων, και αυτό θα γίνει τώρα με πολύ πιο έντονο ρυθμό γιατί θα έχουμε ταμειακά διαθέσιμα και θα έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε πολύ πιο αποφασιστικά στην πραγματική οικονομία.

Σε ότι αφορά τις επόμενες κινήσεις του υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Βενιζέλος είπε: 

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Δέσμευση της Κυβέρνησης και προσωπική μου είναι πως με το νομοσχέδιο για το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα ο Κώδικας βιβλίων και Στοιχείων θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από ελάχιστους βασικούς κανόνες απεικόνισης συναλλαγών που θα είναι τμήμα του εθνικού φορολογικού συστήματος και όχι ενός χωριστού λεπτομερούς Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 

Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων λειτουργεί καφκικά, λειτουργεί εφιαλτικά, διότι επιτρέπει την εύκολη απόρριψη των βιβλίων και πολλαπλασιάζει τα πρόστιμα με αποτέλεσμα να διογκώνεται μία φορολογική υποχρέωση που δεν είναι πραγματική, αλλά από ένα σημείο και μετά είναι εικονική, διότι αυτή προκύπτει μέσα από την διοικητική διαδικασία του ελέγχου.

Το 95% των εσόδων προέρχονται μέσα από την αυτόματη και απρόσωπη λειτουργία του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Οι έλεγχοι αποδίδουν το 5%. Μπορεί να αποδώσουν βεβαίωση και επιβολή προστίμων, αλλά εισπρακτικό αποτέλεσμα ελάχιστο. Βεβαίως υπάρχει ο φόβος, λειτουργεί αυτό προληπτικά, παιδαγωγικά, πιεστικά, αλλά το ταμειακό αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ μικρό και θέλουμε να γίνει πολύ μεγαλύτερο.